De sociala företagens betydelse för svensk demokrati

Peter Örn, regeringens demokratikommitté

Hur kan företagande vara ett sätt att förhindra att människor hamnar utanför hela samhällsbygget? Och varför är det så viktigt för vår demokrati? Delaktighet i sociala och kooperativa företag kan vara en viktig pusselbit för att människor ska känna sig delaktiga i samhället och den demokratiska processen. Vi välkomnar Peter Örn som leder arbetet med regeringens demokratikommitté till Stora Sociala Företagsdagen!