Om Stora Sociala Företagsdagen

Stora Sociala Företagsdagen är årets bästa mötesplats för sociala företag och alla som brinner för hållbara affärer.

I år riktar vi blicken mot framtiden samtidigt som vi gräver i de största utmaningarna som vår sektor kämpar med. Hur det på bästa sätt är möjligt att driva hållbara och livskraftiga sociala företag i Sverige år 2024.

Temat för året är Mission: Possible.

Tillsammans ser vi hur de samhällsnyttiga och missionsdriva företagen kan bli mer innovativa, hitta nya affärsmöjligheter och skapa ännu större värde för samhället.

Dessutom djupdyker vi i de viktigaste strategiska planerna för social ekonomi i Sverige och EU, med extra fokus på Smart specialisering.

Upptäck nya idéer som ni aldrig hört i samma andetag som socialt företagande! För 11:e året i rad gör vi Göteborg till centrum för affärsdriv med hjärta och hjärna. Tillsammans gör vi Mission: Possible. Häng med ni också!

Konferensen arrangeras av Coompanion med samarbetspartners.
Läs mer

Konferensen hålls främst på svenska men enskilda programpunkter kan vara på engelska.

För vem?

För dig som är nyfiken på eller djupt involverad i och/eller socialt företagande och arbetsintegrerande socialt företagande. För dig som vill göra skillnad genom att välja leverantörer som har samhälls- och eller miljönytta som främsta drivkraft.

Du kan vara företagsledare eller arbeta i offentlig sektor, eller du kan vilja starta ett företag utifrån ovan nämnda drivkrafter. Kanske är du redan en social entreprenör, eller en aktör som stöttar socialt företagande? Mångfalden bland deltagarna är sociala företagsdagens styrka. Konceptet med mässa, workshops och många korta programpunkter gör att det finns något att hämta för alla.

Vem arrangerar konferensen?

Stora Sociala Företagsdagen grundades av den kooperativa företagsrådgivaren Coompanion och har sedan 2013 arrangerats tillsammans med en rad partners. Och inte minst tillsammans med sociala företag runt om i landet.

I år har vi med oss följande partners:

År 2024 är Stora Sociala Företagsdagen tillbaka med en fysisk konferens för alla som är nyfikna på eller djupt involverad i socialt- och arbetsintegrerande socialt företagande!

om stora sociala företagsdagen

Stora sociala företagsdagen – det största arrangemanget i Sverige för företag och organisationer som vill ta socialt ansvar genom affärer. Hur kan vi använda företagande och affärer för att möta nutidens utmaningar – socialt, miljömässigt och ekonomiskt?

Göteborg är en föregångare när det gäller socialt företagande. Under Stora Sociala Företagsdagen vill vi visa upp, inspirera och skapa en mötesplats för de arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) samt de aktörer som är viktiga för fortsatt utveckling av det sociala företagandet och den sociala ekonomin. Genom konferensen vill vi synliggöra det som sker kring socialt entreprenörskap, inte bara lokalt och nationellt – utan internationellt.

För vem?

För dig som är nyfiken på eller djupt involverad i och/eller socialt företagande och arbetsintegrerande socialt företagande. För dig som vill göra skillnad genom att välja leverantörer som har samhälls- och eller miljönytta som främsta drivkraft.

Du kan vara företagsledare eller arbeta i offentlig sektor, eller du kan vilja starta ett företag utifrån ovan nämnda drivkrafter. Kanske är du redan en social entreprenör, eller en aktör som stöttar socialt företagande? Mångfalden bland deltagarna är sociala företagsdagens styrka. Konceptet med mässa, workshops och många korta programpunkter gör att det finns något att hämta för alla.

Programmet lyfter Sociala Företag, ASF & de frågor som är viktiga för dess fortsatta utveckling

Programmet bjuder på en bredd av talare, exempel och teman kring arbetsintegrerande socialt företagande, socialt entreprenörskap och social ekonomi. Vi kommer att lyfta en variation av ämnen kring hur sociala företag och arbetsintegrerande sociala företag kan utvecklas och stärka sin samhällsnytta – samtidigt som de är hållbara i alla led.

Panelsamtal tar upp frågor som varför det är viktigt att fortsätta stödja utvecklingen och bygga hållbara ekosystem för den sociala ekonomin – så att de sociala företagen kan frodas. Under eftermiddagens parallella seminarier och workshops diskuteras frågor som sociala företags roll kring arbetsmarknad, arbetsintegration och kompetensutveckling. Programmet lyfter exempel och best practice från de som utgör en viktig grund för utvecklingen – de sociala entreprenörerna och innovatörerna.