Om Stora Sociala Företagsdagen

År 2024 är Stora Sociala Företagsdagen tillbaka med en fysisk konferens för alla som är nyfikna på eller djupt involverad i socialt- och arbetsintegrerande socialt företagande!

om stora sociala företagsdagen

Stora sociala företagsdagen – det största arrangemanget i Sverige för företag och organisationer som vill ta socialt ansvar genom affärer. Hur kan vi använda företagande och affärer för att möta nutidens utmaningar – socialt, miljömässigt och ekonomiskt?

Göteborg är en föregångare när det gäller socialt företagande. Under Stora Sociala Företagsdagen vill vi visa upp, inspirera och skapa en mötesplats för de arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) samt de aktörer som är viktiga för fortsatt utveckling av det sociala företagandet och den sociala ekonomin. Genom konferensen vill vi synliggöra det som sker kring socialt entreprenörskap, inte bara lokalt och nationellt – utan internationellt.

För vem?

För dig som är nyfiken på eller djupt involverad i och/eller socialt företagande och arbetsintegrerande socialt företagande. För dig som vill göra skillnad genom att välja leverantörer som har samhälls- och eller miljönytta som främsta drivkraft.

Du kan vara företagsledare eller arbeta i offentlig sektor, eller du kan vilja starta ett företag utifrån ovan nämnda drivkrafter. Kanske är du redan en social entreprenör, eller en aktör som stöttar socialt företagande? Mångfalden bland deltagarna är sociala företagsdagens styrka. Konceptet med mässa, workshops och många korta programpunkter gör att det finns något att hämta för alla.

Programmet lyfter Sociala Företag, ASF & de frågor som är viktiga för dess fortsatta utveckling

Programmet bjuder på en bredd av talare, exempel och teman kring arbetsintegrerande socialt företagande, socialt entreprenörskap och social ekonomi. Vi kommer att lyfta en variation av ämnen kring hur sociala företag och arbetsintegrerande sociala företag kan utvecklas och stärka sin samhällsnytta – samtidigt som de är hållbara i alla led.

Panelsamtal tar upp frågor som varför det är viktigt att fortsätta stödja utvecklingen och bygga hållbara ekosystem för den sociala ekonomin – så att de sociala företagen kan frodas. Under eftermiddagens parallella seminarier och workshops diskuteras frågor som sociala företags roll kring arbetsmarknad, arbetsintegration och kompetensutveckling. Programmet lyfter exempel och best practice från de som utgör en viktig grund för utvecklingen – de sociala entreprenörerna och innovatörerna.