Om Stora Sociala Företagsdagen

2023 firar Stora Sociala Företagsdagen 10 år!
Det firar vi med en internationell konferens den 8 juni på Handelshögskolan i Göteborg! Läs mer om konferensen och se programmet här.

om stora sociala företagsdagen

Stora sociala företagsdagen – det största arrangemanget i Sverige för företag och organisationer som vill ta socialt ansvar genom affärer. Hur kan vi använda företagande och affärer för att möta nutidens utmaningar – socialt, miljömässigt och ekonomiskt?

Göteborg är en föregångare när det gäller socialt företagande. Under Stora Sociala Företagsdagen/ Social Ekonomi 2023 – Före ett starkare och mer sammanhållet europa vill vi visa upp, inspirera och skapa en mötesplats för de arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) samt de aktörer som är viktiga för fortsatt utveckling av det sociala företagandet och den sociala ekonomin. Då Stora Sociala Företagsdagen fyller 10 år, synliggör vi det som sker inom Göteborg kring socialt entreprenörskap, inte bara lokalt och nationellt – utan internationellt.

För vem?

För dig som är nyfiken på eller djupt involverad i och/eller socialt företagande och arbetsintegrerande socialt företagande. För dig som vill göra skillnad genom att välja leverantörer som har samhälls- och eller miljönytta som främsta drivkraft.

Du kan vara företagsledare eller arbeta i offentlig sektor, eller du kan vilja starta ett företag utifrån ovan nämnda drivkrafter. Kanske är du redan en social entreprenör, eller en aktör som stöttar socialt företagande? Mångfalden bland deltagarna är sociala företagsdagens styrka. Konceptet med mässa, workshops och många korta programpunkter gör att det finns något att hämta för alla.

Årets program lyfter Sociala Företag, ASF & de frågor som är viktiga för dess fortsatta utveckling

Årets program bjuder på en bredd av talare, exempel och teman kring arbetsintegrerande socialt företagande, socialt entreprenörskap och social ekonomi. Utifrån handlingsplanen för social ekonomi och best practices i Europa och nationellt kommer vi lyfta en variation av ämnen kring hur sociala företag och arbetsintegrerande sociala företag kan utvecklas och stärka sin samhällsnytta – samtidigt som de är hållbara i alla led.

Panelsamtal tar upp frågor som varför det är viktigt att fortsätta stödja utvecklingen och bygga hållbara ekosystem för den sociala ekonomin – så att de sociala företagen kan frodas. Under eftermiddagens parallella seminarier och workshops diskuteras frågor som sociala företags roll kring arbetsmarknad, arbetsintegration och kompetensutveckling. Programmet lyfter exempel och best practice från de som utgör en viktig grund för utvecklingen – de sociala entreprenörerna och innovatörerna. 

Flera valbara seminarier

Under eftermiddagen kan deltagare välja mellan flera parallella seminarier i ämnen som rör social ekonomi. Till exempel:

Den sociala ekonomin och de arbetsintegrerande sociala företagens roll i kompetensutveckling och arbetsmarknad (Värd: Ensie, Skoopi och Coompanion)

Social ekonomi som drivkraft för grön och digital omställning (Värd: Social Economy Europe och CECOP)

Rättsliga ramar och offentlig upphandling – hur man stödjer framsteg inom den sociala ekonomin genom offentliga köp (Arrangörer: Fremia/Coompanion)

Demokratisera socialt entreprenörskap – bli en del av lösningen (Arrangör: Reach for Change)

Se alla seminarier här

Följ med på studiebesök!

Dagen innan konferensen arrangeras även ett studiebesök till Vägen ut! kooperativen, Sveriges största franchisekedja av arbetsintegrerande sociala företag.

I samband med konferensen på Handelshögskolan i Göteborg har vi även en utställaryta där sociala företag får möjlighet att ställa ut och sälja sina produkter till årets nationella och internationella besökare.

Se hela programmet här