Program

stora sociala företagsdagen logo

12 oktober 2022

GROW: COMMUNITY, COOPERATION & SOCIAL IMPACT

Vi laddar vi upp med ett riktigt bra program för 2022 års konferens på Radisson Blu Scandinavia i på södra Hamngatan 59, Göteborg. Det finns även möjlighet att delta online med livestreaming direkt från Göteborg. Hoppas vi ses!

Årets program:

Programpunkter presenteras löpande! Boka biljett!

Kooperationens kraft

Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect

Vi lever i en exceptionell tid där den ena krisen avlöser den andra: pandemi, klimatförändringar – och nu senast, krig i Europa. Det är de mest utsatta som drabbas hårdast. Hunger och fattigdom ökar; världen befinner sig i den värsta humanitära krisen sedan andra världskriget. Men det är också i tider i kris som värderingar blir tydliga. Det gäller både människor, stater – och företag. Välkommen till ett samtal om hur kooperativa företag gör skillnad, i världen, men också i Sverige.

Anna Tibblin är generalsekreterare i We Effect, som arbetar med kooperativ utveckling i 20 länder.

Så stoppar vi den finansiella exkluderingen av sociala företag.

Ylva Lundkvist Fridh, VD för Mikrofonden Sverige

Enligt European Social Enterprise Monitor vill 88% av de sociala företagen växa, men 52% uppger att tillgång till kapital är det största hindret. Vad kan vi göra för att fler sociala företag ska få tag i de pengar som de behöver för att maximera sin samhällsnytta? Ylva Lundkvist Fridh är en av Sveriges främsta experter på Social Finance med praktisk och teoretisk kunskap från området. Hon blev i år utsedd till top 100 women in social enterprise.

Hur Göteborg och Jantelagen skapade den nya & hetaste festivalen i Sverige

Americk Lewis, Nicholas Sosin & Smilla Axelsson

Americk Lewis och Nicholas Sosin, två New York-bor tillsammans med göteborgaren Smilla Axelsson delar deras resa med att starta musikfestivalen All My Friends Are Stars.

Frihamnsdagarna – en ny arena där olika perspektiv får mötas och där röster får höras

David Björneloo & Ali Tabrizi, initiativtagare till Frihamnsdagarna

Segregationen leder till utanförskap och många röster förblir ohörda. Ur det föddes Idén om Frihamnsdagarna våren 2021. David Björnloo och Ali Tanrizi, som är initiativtagare, berättar om hur de skapar en årlig demokratisk mötesplats “ett Almedalen i Göteborg” som är öppen för allmänheten att besöka vid Frihamnen. En plats där olika perspektiv får mötas och där röster får höras. Där företag, offentliga aktörer, akademin och föreningslivet möts och bidrar till nya lösningar i samhället. De delar med sin av sin resa, vad det krävts att starta initiativet och de lärdomar de fått på vägen. Bara genom att samtala kan vi bättre förstå varandra och bygga en ljusare framtid tillsammans, menar de. 

Frihamnsdagarna anordnas av Frihamnsdagarna Ekonomisk Förening och Village Impact Fund – två samhällsnyttiga föreningar som är partipolitiskt och religiöst obundna.

Trygg Rätt hjälper ungdomar ur kriminella kretsar till en sund vardag och in i arbetslivet.

Nour Habib, Grundare av Trygg Rätt

Samhällsutmaningar, ungdomar och entreprenörskap är något som Nour Habib brinner för. Han är grundaren för Trygg Rätt som arbetar med barn och ungdomar från utvecklingsområden. De arrangerar olika aktiviteter och föreläsningar för att få ungdomar ur kriminella kretsar till ett tryggare liv som leder till ett tryggare samhälle. Han är även en av grundarna för Startup bolaget ApooMatic som ska effektivisera kommunikationen mellan farmaceuter och läkare samt jobbar han som boendeutvecklare på Hyresgästföreningen. Vi välkomnar Nour till Stora Sociala Företagsdagen där du får höra honom berätta hur han lyckades hjälpa 87 ungdomar till en sund vardag och in i arbetslivet.

Arbetsträning för unga med autism leder till cirkulär ekonomi inom IT

Oscar Isidorsson, Verksamhetschef på Vägen ut! Aspektra

Oscar berättar om initiativet till Vägen ut! Aspektra, hur unga med en diagnos inom autismspektrumet varit en grupp som fallit mellan stolarna och hur Aspektra fångar deltagarnas intresse genom att erbjuda arbetsträning och anställning inom IT. Kooperativet tar emot donationer av begagnade datorer, gör datarensning och rekonditionerar datorerna, vilket leder till en mer cirkulär ekonomi och minskade koldioxidutsläpp. Oscar delar resan från start, vad som går bra, deras utmaningar och vision för framtiden.

Tjugo år av egenmakt och företagande

Vägen ut! kooperativen, Sveriges största franchisekedja av sociala företag firar 20-årsjubileum i år. Det finns flera anledningar till att de kan göra det. De tre viktigaste handlar om hållbarhet, inte om snabba lösningar eller tillfällig välgörenhet. För det första driver Vägen ut! kooperativen ett långsiktigt arbete där människor ges riktiga möjligheter till arbete och egenmakt. Den andra anledningen är att de som innovativa samhällsentreprenörer anpassar sig till ständigt ändrade förutsättningar. Den tredje, och kanske viktigaste anledningen till att de kan fira 20 år, är att de gör det tillsammans.

PANELSAMTAL

Kooperativt nytänkande för en växande social ekonomi

Vad är hett och trendigt inom kooperation just nu? Vi bjuder in till ett panelsamtal om framtidens kooperativa lösningar, affärer och företag. Med experter inom området fångar vi upp det nya, lyfter blicken och ser framåt.

Passa på att boka din biljett redan nu!

Förra årets program

Här hittar ni inspelning från förra årets program!

Samhällsentreprenörskap för demokratisk delaktighet i utsatta områden

Madeleine Opira, A Million Minds

Madeleine Opira berättar om sitt arbete för att stärka ungas egenmakt och framtidstro och hur det sociala företaget hon grundat, A Million Minds, verkar som en katalysator för förändring. Genom att satsa på ungas rättigheter och utbildning vill Madeleine bidra till en mer nyanserad bild av miljonprogrammets förorter, ökad demokratisk delaktighet och framtidens entreprenörer. Madeleine har blivit utsedd till en av Sveriges framtida mäktigaste personer och är författare till boken Generation Integration.

Programpunkten publiceras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

lars lööw

Hur skapas de bästa jobben? De sociala företagen och Arbetsförmedlingens uppdrag

Lars Lööw, överdirektör på Arbetsförmedlingen

Arbetslöshet är en komplex samhällsutmaning och en grund för utanförskap. Hur får civilsamhället utrymme i Arbetsförmedlingens reformerade uppdrag? Hur kan sociala företag vara en nyckel till inkludering, stärkt egenmakt och mer än bara arbetstillfällen? Vi välkomnar Arbetsförmedlingens överdirektör till Stora Sociala Företagsdagen.

Den kollektiva intelligensen och vägen mot ett bättre samhälle

Sanna Ghotbi, delägare av Digidem Lab

Hur ska de med minst makt kunna medbestämma i utvecklingen mot ett bättre samhälle? Sanna Ghotbi är medgrundare till det oberoende och kooperativt ägda demokratilabbet Digidem Lab som tror på att aktivera den kollektiva intelligensen för att ta fram nya lösningar. De utvecklar fysiska och digitala verktyg och metoder för att särskilt nå underrepresenterade grupper. Som expert på medborgarinkludering har Sanna jobbat med städer som Göteborg, Botkyrka, New York och Chicago.

EU:s satsningar på den sociala ekonomins företagande

Ariane Rodert, vice President Group III, European Economic and Social Committee

Vi får en uppdatering kring vad som händer inom EU Social Business Initiative – EU:s satsningar på socialt företagande – och vad det ger för möjligheter för oss i Sverige. Ariane Rodert har lång erfarenhet som sakkunnig inom civilsamhälle, demokrati, social innovation, idéburet företagande och socialpolitik. På Stora Sociala Företagsdagen medverkar hon också i ett panelsamtal om civilsamhällets bidrag till Sveriges välfärd.

ibrahim baylan

Näringsministern om satsningar på socialt entreprenörskap

Ibrahim Baylan, Näringsminister

Sveriges näringsminister ger oss regeringens syn socialt entreprenörskap och näringslivets roll i arbetet med att möta vår tids största samhällsutmaningar. Hur kommer hans departement satsa på företagande som främjar inkludering och demokrati? Vi välkomnar Ibrahim Baylan till Stora Sociala Företagsdagen!

Röster från Rinkeby

Yalla Rinkeby

Vi får höra röster från kvinnokooperativet Yalla Rinkeby som driver cateringföretag där de verkar för att ge utrikes födda kvinnor ökade förutsättningar till arbete och förbättrad livskvalitet. Med stort hjärta och stark gemenskap hjälper de kvinnor som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden så att de kan närma sig arbetsmarknaden och på sikt bli självförsörjande.

Socialt företagande och den offentliga välfärden

Angela Fast Torstensson, Västra Götalandsregionen

Som en öppning på dagen får vi höra mer om Västra Götalandsregionens samverkan och affärer med sociala företag och om samhällsentreprenörskapets roll i regionen. Angela är ordförande i Sociala ekonomins råd i Västra Götaland (SER), ledamot i det Europeiska nätverket REVES samt ledamot i Regionfullmäktige och Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen.

Den digitala vägen mot ett friskare samhälle

William Nimbs & Dennis Axelsson, Piffl

Nya digitala tjänsten Piffl har hittat ett smart sätt att främja kollaborativ konsumtion genom att låta invånare hyra och dela på utrustning för utomhusaktiviteter. Allt för att minska engångskonsumtion och inspirera friskare samhällen. Skaparna av Piffl kommer till Stora Sociala Företagsdagen och berättar om sina tankar om framtiden för delningsekonomin.

Maria Flock Åhlander ekobanken

Hur möjliggör vi finansiering till fler sociala företag?

Maria Flock Åhlander, vd Ekobanken

När andra banker säger nej lyckas Ekobanken finansiera företag och verksamheter som skapar sociala värden. Vad är det som den kooperativa och medlemsägda banken gör annorlunda? Vad kan sociala företag göra för att bygga upp en tryggare ekonomi och finns det verkligen en svensk Social Finance Market? Maria Flock Åhlander är med oss i direktsändning och leder även ett seminarium som går ännu djupare in i frågan.

Kooperation i full ekonomisk blom

Petter Skogar, vd på Fremia

När svenskarnas vision om framtiden allt mer handlar om samhällsnytta och hållbarhet så ökar deras intresse för kooperativa företag. Fremias vd Petter Skogar talar om en affärsmodell som levererar bäst när det verkligen gäller, trots en hel del fördomar. Det finns kraft i att göra affärer tillsammans!

Plats på scen för det sociala bokningsbolaget

Erik Dahlström & Anna Bergman, Bunkern Bokar

Bokningsbolaget Bunkern Bokar startar upp ett socialt företag i nära samarbete med Göteborgs musikscen inom jazz och blues. Det skapar arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättningar och fler spelningar för lokala artister. Win-win helt enkelt! Vi får följa med på deras första musikfestival.

Digitalt driv mot egenmakt över maten

Albin Ponnert, Local Food Nodes

Local Food Nodes har prisats av FN som en av världens mest framsynta e-handelslösningar. De visar hur en kooperativ digital plattform kan bygga på allas lika möjligheter och samtidigt främja social utveckling, ekonomisk bärighet för lokala odlare och ökad självförsörjning. Vi välkomnar grundaren Albin Ponnert till Stora Sociala Företagsdagen!

Skala upp sociala innovationer

Nickilina Heikkilä, Inkludera

Hur kan sociala innovationer få större spridning och skalas upp genom samverkan med offentlig sektor? Tillsammans med Nickilina Heikkilä från Inkludera får vi möta entreprenörer som lyckats och vad som gjorde det möjligt.

Dom Fläckfria

Musik från Rockbandet Dom Fläckfria

“Vi som inte alltid var bäst i klassen har nu ett band ihop”. Så beskriver rockbandet Dom fläckfria sig. En del av det sociala företaget Street Business som utvecklar nya produkter och tjänster för att hemlösa personer ska få stärkt självförtroende och ökade möjligheter till egen försörjning. När Dom fläckfria spelar är det på riktigt.

Kom igång med effektmätningen!

Angelica Lindblad & Petra de Boer, Vägen ut! kooperativen

Sociala företag har mycket att vinna på att mäta och kommunicera sin samhällsnytta, men hur svårt behöver det vara att komma igång och vilken nivå ska man lägga sig? Vägen ut! kooperativen delar med sig av ovärderlig erfarenhet och ger oss en crash course i effektmätning.

lena lago

Den viktiga förändringen – som ingen efterfrågar

Lena Lago, Basta!

Så kan det offentliga beställa social samhällsförändring! Finns det faktiskt viktigare saker än att människor kommer i studier eller arbete? Tillsammans med Lena Lago tittar vi närmare på den konflikt som finns mellan vad som gör störst skillnad i människors liv och vad svenska myndigheter efterfrågar.

Framgångsrik samhällsutveckling och fler affärer med sociala företag

Åsa Bengtsson, Sveriges kommuner och regioner

Sveriges kommuner och regioner står inför stora samhällsutmaningar och enorma kompetensförsörjning. SKR arbetar just nu tillsammans med tolv kommuner för att skapa hållbara samverkansstrukturer och fler affärer mellan kommuner och sociala företag – allt för en framgångsrik samhällsutveckling och en mer inkluderande arbetsmarknad.

Så lyfter vi arbetsintegrerande sociala företag!

Ulrica Persson, ordförande Skoopi
Anna Ytell, verksamhet Hushållsfixarna

Som intresseorganisation för de arbetsintegrerande sociala företagen arbetar Skoopi för att stödja, utveckla och lyfta de sociala företagen. Det är just det som det pågående arbetet med ASF Lyfter syftar till, där man jobbar i bred samverkan med andra viktiga aktörer. För att synliggöra de arbetsintegrerande sociala företagen, den samhällsnytta de genererar och underlätta för fler affärer, tex med det offentliga, ideella och privata aktörer, kommer Skoopi lansera den nya ASF Listan. Sist men inte minst delar Skoopi ut sitt årliga pris till Årets ASF, i samarbete med Anna Ytell, verksamhetschef för ASF företaget Hushållsfixarna i Hudiksvall, som fick priset förra året. 

lars lööw

PANELSAMTAL

Hur kan civilsamhället bli en mer aktiv del av Sveriges välfärd?

Moderator: Gordon Hahn, Coompanion Sverige
Lars Lööw, överdirektör på Arbetsförmedlingen
Ulrica Persson, ordförande, Skoopi
Peter Erickson, ABF Stockholm

Årets seminarier

Så skapar vi fler affärer för arbetsintegrerande sociala företag

Ulrica Persson, ordförande Skoopi

I det här seminariet berättar vi hur vi genom nya ASF Listan vill bidra till fler affärer för arbetsintegrerande sociala företag (ASF) samt bjuder in till samtal om hur vi kan få fler ASF att lyfta. Vi berättar om satsningarna och samverkan genom ESF projektet ASF Lyfter, samt bjuder in till samtal om vår framtagna definition om vad ett ASF är. Vi vill också berätta mer om hur arbetet med nya ASF listan ser ut.

Seminariet hålls kl 13:00 – 13:45

Våga utforska nya marknader för socialt entreprenörskap – och gör skillnad!

Annika Kjellgren, Inclusive Business Sweden

Få nya perspektiv på hur socialt entreprenörskap kan växa genom framtidens snabbast växande marknader och hur hållbara lösningar kan skapa tillväxtpotential och hållbar förändring. Dessutom kommer du att få mer information om Inclusive Business Swedens Accelerator och möjligheter att söka. Acceleratorn är öppen för företag inom VGR som önskar skapa och skala positiv impact i snabbt växande utvecklingsmarknader. Acceleratorn är finansierad av VGR och ERUF – i partnerskap med RISE och Johanneberg Science Park.

Seminariet hålls kl 13:00 – 13:45

Hur skapas hållbar samverkansstruktur för fler affärer mellan det offentliga och den sociala ekonomin?

Åsa Bengtsson, SKR, projektledare Utvecklingsnätverk sociala företag
Ronney Olsson, SKR, processtödjare Utvecklingsnätverk sociala företag
Hillevi Funck, Utvecklingsledare social hållbarhet, Mölndal
Linda Melander, Tierp, Näringslivssamordnare, Tierp

SKR berättar om satsningen på samverkan mellan kommuner och sociala företag, och ger råd från sin nya handbok “Ny väg till innovativa välfärdslösningar”. Vi möter också två kommuner som berättar hur de skapar hållbara samverkansstrukturer med aktörer inom civilsamhälle och social ekonomi.

Seminariet pågår kl 13:00 – 13:45

Svensk social finance market – vad finns och vad saknas?

Ylva Lundkvist Fridh, vd Mikrofonden Sverige
Lena Eriksson Åshuvud, vice ordförande JAK Medlemsbank
Filip Olsok, Impact Invest
Maria Flock Åhlander, vd Ekobanken

För att fler sociala företag ska kunna starta och växa behöver det finnas tillgång till finansiering i alla skeden. Vad finns idag och vad saknas?

Seminariet pågår kl 14:00 – 14:45

Återbruk – en av flera affärsmöjligheter för socialt företagande?

Eva Ternegren, Coompanion
Stina Moberg, Mölndals stad
Lasse Persson, vd K2C
Samuel Grahn, Samordningsförbundet i Halland
Susanne Robertsson, Social Trade

Hur kan sociala företag bidra till kommunens hållbarhetsarbete och delta i upphandlingar? Vi får exempel från hur Mölndals stad samverkar med sociala företag och lär oss vad tjänstekoncessioner är. Möt företaget K2C som skapar affärer genom återbruk och reparation av cyklar. Vi får också höra hur sociala företag har gått samman för att lättare kunna svara på upphandlingar genom Social Trade.

Seminariet pågår kl 14:00 – 14:45

Workshop: Kom igång med effektmätningen!

Angelica Lindblad & Petra de Boer, Vägen ut! kooperativen
Annica Johansson, Effektfullt

Hör om utvecklingen av den nya standarden för effektmätning och ta del av tips och erfarenheter kring hur ni kan komma igång med effektmätningen och synliggöra den samhällsnytta ni bidrar till.

Seminariet pågår kl 14:00 – 14:45

Hur får vi tryggare ekonomi i sociala företag?

Helen Curry, verksamhetsledare Mikrofonden Uppsala
Maria Flock Åhlander, vd Ekobanken
Thomas Hedin, Tierps Kretsloppsservice
Anna Olsson, verksamhetsledare Coompanion Uppsala

Hur kan vi skapa förutsättningar för att fortsätta växa och utveckla verksamheten? Vad krävs och hur gör vi för att få finansiering när vi vill starta eller utveckla ett socialt företag?

Seminariet pågår kl 13:00 – 13:45

louise ramberg

Kartlägg samhällsnyttan – Social Economy Canvas

Louise Ramberg, Coompanion Uppsala

Nu kan sociala företag och föreningar kartlägga sin verksamhet utifrån hållbarhet och samhällsnytta. Coompanion Uppsala redogör för metoden Social Economy Canvas och hur den kan vara till nytta för er! I seminariet får vi se hur en aktörs- och flödeskarta skulle kunna se ut men också vad ni som kommun kan göra för att stötta det sociala företagandet.

Seminariet pågår kl 13:00 – 13:45

Hur blir vi ett arbetsintegrerande socialt företag?

Anna Ytell, Skoopi
Lena Carlbom, Skoopi

Många organisationer och socialt inriktade företag undrar hur de kan utvecklas och bli arbetsintegrerande sociala företag, här får vi veta hur. Skoopi delar med sig av sina bästa tips och idéer!

Seminariet hålls kl 14:00 – 14:45