Program

stora sociala företagsdagen logo

12 oktober 2022

GROW: COMMUNITY, COOPERATION & SOCIAL IMPACT

Vi laddar vi upp med ett riktigt bra program för 2022 års konferens på Radisson Blu Scandinavia i på södra Hamngatan 59, Göteborg. Det finns även möjlighet att delta online med livestreaming direkt från Göteborg. Hoppas vi ses!

Årets program:

Programpunkter presenteras löpande! Boka biljett!

Inledning

Angela Fast Torstensson, regionutvecklingsnämnden VGR, öppnar årets konferens tillsammans med våra moderatorer.

Att förändra sig själv och världen – inifrån och ut

Jan Artem Henriksson, VD Inner Development Goals

Det krävs krafttag inifrån och ut för att tackla de stora utmaningar som världen står inför.  Vi lever i en värld som är en spegling av våra förmågor och begränsningar. Vad behöver vi då för inre förmågor för att som människa och organisation tackla de globala målen, leva ett bättre liv och skapa en bättre värld? Det har det globala initiativet Inner Development Goals fördjupat sig inom. Tillsammans med forskare började de undersöka vilka egenskaper som behövs för att nå förändring och kom fram till fem grupper som tillsammans rymmer 23 egenskaper. Hör Jan Artem Henriksson, VD för Inner Development berätta om initiativet, varför det uppkom och om det ramverk för inre utveckling som skall ge företag, organisationer och individer ett verktyg som inspirerar till att utveckla sig själva och andra. 

Social Economy Action Planvarför är den viktig och vad innebär det för EU och för Sverige?

Diana Ghinea – utvecklingsstrateg på Coompanion Gbg och Coompanions representant på Social Economy- The Future of Europe konferens i Strasbourg.

Social Economy Action Plan eller EU:s handlingsplan för den sociala ekonomin är banbrytande eftersom det fastställer den sociala ekonomins roll for en hållbart och inkluderande EU samt har utvecklats i samråd med sektorns representanter. Men varför är den viktig och vad innebär det för EU och för Sverige? Hur fungerar den i verkligheten? Diana Ghinea, utvecklingsstrateg på Coompanion Gbg och Coompanions representant på Social Economy- The Future of Europe konferens i Strasbourg, kommer att synliggöra dess relevans för Sverige samt utforska detta i en kompletterande workshop. 

Starkare tillsammans!

Ingrid Lundberg – enhetschef Strategiska Relationer – We Effect

Vi lever i en exceptionell tid där den ena krisen avlöser den andra: pandemi, klimatförändringar – och nu senast, krig i Europa. Det är de mest utsatta som drabbas hårdast när fattigdomen och hungern ökar. Tillsammans kan vi göra skillnad. Välkommen till ett samtal med fokus på vikten av samarbete över gränserna för att uppnå en långsiktig och mer hållbar förändring i Sverige och i världen.

Ingrid Lundberg är chef för enheten som arbetar med strategiska relationer, på We Effect, där tio av Sveriges största kooperativa företag ingår. Hon kommer tidigare från näringslivet där hon bland annat har arbetat som marknadschef på Spotify och format Way Out West. We Effect arbetar med kooperativ utveckling i 20 länder globalt.

Så stoppar vi den finansiella exkluderingen av sociala företag.

Ylva Lundkvist Fridh, VD för Mikrofonden Sverige

Enligt European Social Enterprise Monitor vill 88% av de sociala företagen växa, men 52% uppger att tillgång till kapital är det största hindret. Vad kan vi göra för att fler sociala företag ska få tag i de pengar som de behöver för att maximera sin samhällsnytta? Ylva Lundkvist Fridh är en av Sveriges främsta experter på Social Finance med praktisk och teoretisk kunskap från området. Hon blev i år utsedd till top 100 women in social enterprise.

Hur Göteborg och Jantelagen skapade den nya & hetaste festivalen i Sverige

Americk Lewis, Nicholas Sosin & Smilla Axelsson

Americk Lewis och Nicholas Sosin, två New York-bor tillsammans med göteborgaren Smilla Axelsson delar deras resa med att starta musikfestivalen All My Friends Are Stars.

Frihamnsdagarna – en ny arena där olika perspektiv får mötas och där röster får höras

David Björneloo & Ali Tabrizi, initiativtagare till Frihamnsdagarna

Segregationen leder till utanförskap och många röster förblir ohörda. Ur det föddes Idén om Frihamnsdagarna våren 2021. David Björnloo och Ali Tabrizi, som är initiativtagare, berättar om hur de skapar en årlig demokratisk mötesplats “ett Almedalen i Göteborg” som är öppen för allmänheten att besöka vid Frihamnen. En plats där olika perspektiv får mötas och där röster får höras. Där företag, offentliga aktörer, akademin och föreningslivet möts och bidrar till nya lösningar i samhället. De delar med sin av sin resa, vad det krävts att starta initiativet och de lärdomar de fått på vägen. Bara genom att samtala kan vi bättre förstå varandra och bygga en ljusare framtid tillsammans, menar de. 

Frihamnsdagarna anordnas av Frihamnsdagarna Ekonomisk Förening och Village Impact Fund – två samhällsnyttiga föreningar som är partipolitiskt och religiöst obundna.

Ungas engagemang nyckeln till engagerade ledare

Bartosz Stroinski, Förbundsordförande Förbundet Vi Unga

Förbundet Vi Ungas förbundsordförande Bartosz Stroinski berättar om hur en tidig kontakt med föreningslivet tillgängliggör demokratin för våra yngsta medborgare och lägger grunden för engagerade ledare. Vi får ta del av hans personliga erfarenheter som ung ledare och ordförande för Förbundet Vi Unga – ungdomsförbundet med fokus på hela landets utveckling och folkbildning. På vilket sätt kan organisering ge unga möjlighet att lära sig demokrati och vara en del utav den utan rösträtt? Hur viktigt kan ett läger vara i personlig utveckling? Det är några av de frågor som han lyfter. 

Programpunkten presenteras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Uppskalning av hållbara gräsrotsinitiativ för samhällelig och miljömässig förändring

María José Zapata Campos, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Enligt IPCC har vi åtta år på oss att vända kurvan för att kunna hålla 1,5-gradersmålet. Ett sätt är att utgå från befintliga lösningar. Medborgadrivna initiativ, t.ex. i form av sociala företag, har utvecklat många hållbara alternativa praktiker som innehåller centrala delar av hållbarhet som cirkularitet, inklusivitet och måttlighet. Lösningarna är oftast enkla men geniala då de mobiliserar befintliga resurser. Aktiviteterna uppmuntrar gränsöverskridande samverkan mellan gräsrotsaktivister, forskare och offentlig sektor. Maria kommer att, utifrån exempel från forskning, diskutera vilken roll rum, synlighet och nätverk spelar för att sprida sådana innovationer.

Trygg Rätt hjälper ungdomar ur kriminella kretsar till en sund vardag och in i arbetslivet.

Nour Habib, Grundare av Trygg Rätt

Samhällsutmaningar, ungdomar och entreprenörskap är något som Nour Habib brinner för. Han är grundaren för Trygg Rätt som arbetar med barn och ungdomar från utvecklingsområden. De arrangerar olika aktiviteter och föreläsningar för att få ungdomar ur kriminella kretsar till ett tryggare liv som leder till ett tryggare samhälle. Han är även en av grundarna för Startup bolaget ApooMatic som ska effektivisera kommunikationen mellan farmaceuter och läkare samt jobbar han som boendeutvecklare på Hyresgästföreningen. Vi välkomnar Nour till Stora Sociala Företagsdagen där du får höra honom berätta hur han lyckades hjälpa 87 ungdomar till en sund vardag och in i arbetslivet.

Arbetsträning för unga med autism leder till cirkulär ekonomi inom IT

Oscar Isidorsson, Verksamhetschef på Vägen ut! Aspektra

Oscar berättar om initiativet till Vägen ut! Aspektra, hur unga med en diagnos inom autismspektrumet varit en grupp som fallit mellan stolarna och hur Aspektra fångar deltagarnas intresse genom att erbjuda arbetsträning och anställning inom IT. Kooperativet tar emot donationer av begagnade datorer, gör datarensning och rekonditionerar datorerna, vilket leder till en mer cirkulär ekonomi och minskade koldioxidutsläpp. Oscar delar resan från start, vad som går bra, deras utmaningar och vision för framtiden.

Tjugo år av egenmakt och företagande

Vägen ut! kooperativen, Sveriges största franchisekedja av sociala företag firar 20-årsjubileum i år. Det finns flera anledningar till att de kan göra det. De tre viktigaste handlar om hållbarhet, inte om snabba lösningar eller tillfällig välgörenhet. För det första driver Vägen ut! kooperativen ett långsiktigt arbete där människor ges riktiga möjligheter till arbete och egenmakt. Den andra anledningen är att de som innovativa samhällsentreprenörer anpassar sig till ständigt ändrade förutsättningar. Den tredje, och kanske viktigaste anledningen till att de kan fira 20 år, är att de gör det tillsammans.

Prisutdelning till Årets arbetsintegrerande sociala företag

Ulrica Persson, ordförande SKOOPI

Vilket ASF har förtjänat att hyllas extra mycket i år? Vi välkomnar tillbaka de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation SKOOPI, och deras ordförande Ulrica Persson som presenterar vinnarna av den årliga prisutdelningen för Årets ASF. 

Affärerna som gör störst samhällsnytta

Hur kan företag skapa samhällsnytta genom att göra affärer med varandra? Nyttigaste Affären är ett pris som varje år delas ut till företag som genom ett affärssamarbete till exempel bidrar till minskad klimatpåverkan eller skapar jobb åt personer långt från arbetsmarknaden.

Kompostmaskin förvandlar matsvinn till näringsrik odlingsjord

Andreas Olsson, Food & Beverage Manager, Radisson Blu Scandinavia
Olle Olsson, Lilla Jordbruket

Vi är glada över att Radisson Blu Scandinavia är partners till Stora Sociala Företagsdagen och att konferensen i år kommer att vara i deras fina lokaler. De arbetar aktivt med sitt miljöarbete och tänker ständigt på hur de medvetet kan påverka sina avtryck. Nu hjälper de Göteborg att växa genom sin egen kompostmaskin. De kommer att presentera hur de genom sin egen kompostmaskin förvandlar matsvinn till näringsrik kompostjord vilket dessutom blir ett sätt att kunna ge tillbaka till staden de verkar i, då de skänker kompostjorden till odlingar i och kring staden. Ni kommer att få höra mer om detta spännande projekt under Stora Sociala Företagsdagen och alla konferensgäster får dessutom med sig ett kompostpaket hem.

PANELSAMTAL

Kooperativt nytänkande för en växande social ekonomi

Moderator: Marita Öberg Molin, Vice ordförande Coompanion Sveriges Styrelse

Medverkande:
Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sveriges Styrelse
Ylva Lundkvist Fridh, VD för Mikrofonden Sverige
Patrik Schröder, Samordnare/sakkunnig civilsamhälle Fremia
Ulrica Persson, ordförande Skoopi


Vad är hett och trendigt inom kooperation just nu? Vi bjuder in till ett panelsamtal om framtidens kooperativa lösningar, affärer och företag. Med experter inom området fångar vi upp det nya, lyfter blicken och ser framåt.

SEMINARIER & WORKSHOPS

Ideathon – morgondagens sociala företag

Var med och skapa samhällsnytta på riktigt! En hands-on kreativ workshop där vi tillsammans hittar nya affärsmodeller, konstellationer och samarbeten i syfte att lösa samhällsutmaningar – och skapa framtidens sociala företag. Tillsammans identifierar vi utmaningen, vad som behövs för att komma igång och hur affärsidén kan gå från idé till verklighet. Här spetsar vi till idéerna och tar dem till nästa steg, samtidigt som vi knyter ihop de grupper och eldsjälar som kan bli kärnan i det sociala företaget. Vässa dina tankeknölar, din innovationsförmåga och bidra med din unika kompetens. Tillsammans skapar vi morgondagens sociala företag för ett bättre samhälle – och har kul på kuppen! 

Workshopen arrangeras av Coompanion och Vägen ut! Kooperativen. 

Workshop – Social Economy Action Plan

Diana Ghinea, utvecklingsstrateg på Coompanion Gbg och Coompanions representant på Social Economy- The Future of Europe konferens i Strasbourg

Social Economy Action Plan eller EU:s handlingsplan för den sociala ekonomin är banbrytande eftersom det fastställer den sociala ekonomins roll for en hållbart och inkluderande EU samt har utvecklats i samråd med sektorns representanter. Men varför är den viktig och vad innebär det för EU och för Sverige? Hur fungerar den i verkligheten? Workshopen kommer att gå in på detaljer samt samla in input om handlingsplanens olika delar utifrån de behov som ni, aktörer inom den svenska socialekonomin, har.

Hur skapas en hållbar samverkansstruktur för fler affärer mellan det offentliga och den sociala ekonomin?

Åsa Bengtsson, SKR, projektledare, Utvecklingsnätverk sociala företag
Ronney Olsson, SKR, processtödjare Utvecklingsnätverk sociala företag 
Linda Melander, Tierps kommun, näringslivssamordnare
Mikael Damberg, Hudiksvalls kommun, samordnare sociala företag

SKR berättar om satsningen på samverkan mellan kommuner och sociala företag, och ger råd från sin handbok “Ny väg till innovativa välfärdslösningar”. Utvecklingsnätverk sociala företag befinner sig nu i slutfasen och börjar kunna summera lärdomar och insikter från det två år långa och intensiva utvecklingsarbetet i de tolv medverkande kommunerna. Vi möter också två kommuner som berättar hur de har arbetat för att skapa hållbara samverkansstrukturer med aktörer inom civilsamhälle och social ekonomi, med fokus på deras erfarenheter, lärdomar och framgångsfaktorer.

Pengar som en kraft för förändring, påverkan och tillit

Maria Flock Åhlander, VD Ekobanken

Ekobankens vd Maria Flock Åhlander berättar om hur banken arbetar med pengar som verktyg för att möjliggöra initiativ som leder till hållbarhet i flera dimensioner. Spelar det någon roll att Ekobanken är en medlemsbank? Hur fungerar det i praktiken att bli kund? Hon gör även en utblick i världen och berättar om hur andra värdedrivna banker arbetar. Under seminariet finns det plats för dialog om hur finansiering kan gå till när man fokuserar på vilka mervärden som pengarna medverkar till.

Lansering av Framtidsagenda för att främja ett bredare ekosystem för samhällsentreprenörskap

Tove Nordström, Executive Director, SE Forum & Projektledare, Samhällsentreprenörskap Sverige
Ylva Lundkvist Fridh, VD för Mikrofonden Sverige

Samhällsentreprenörskap Sverige är en nationell satsning där nio aktörer från olika delar av landet samverkar för att främja ett bredare ekosystem och en starkare stödstruktur för social innovation och samhällsentreprenörskap. De har tagit fram en Framtidsagenda som lanseras på Stora Sociala Företagsdagen. Agendan innehåller 10 åtgärder för hur sektorn bör utvecklas och vilka satsningar Sverige bör fokusera på för att främja socialt företagande. Under detta seminarium presenteras agendan och deltagarna bjuds in till en diskussion för att utforska hur den kan tas vidare på bästa sätt för att konkretisera arbetet mot ett samhälle där företag, organisationer och offentliga aktörer tillsammans skapar lösningar på våra samhällsutmaningar.

Samhällsentreprenörskap Sverige är ett samarbete mellan Social Entrepreneurship Forum (SE Forum), Ashoka Nordic, Coompanion Västerbotten, Reach for Change, Impact Invest, Inkludera, Mikrofonden, Linköpings Universitet, och Sopact, och finansieras delvis av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

Hur kan Västsverige, med sin mångkulturella, unika kompetens och erfarenhet – bidra till att hitta globala lösningar för en bättre värld?

Annika Kjellgren och Daniella Mendoza, projektledare för Inclusive Business Sweden och Inclusive Venture programmet. 

Västsveriges starka eko-system av företagsfrämjande aktörer, dess starka förankring inom innovation och forskning samt en stor blandning av människor med olika bakgrunder, erfarenheter, och kunskap utgör en enorm resurs. Genom att nyttja regionens mångkulturella och unika kompetens och erfarenhet samt hitta nya former och konstellationer av samarbeten, bättre förstå möjligheter av sociala innovationer och vägar till nya marknad så kan Västsverige bidra till att hitta globala lösningar för att bidra till en bättre värld. Få en crash course i inclusive business och dess potential för att skala social impact samt en inblick i hur Västsverige idag jobbar med att driva social innovation i utvecklingsmarknader och vad för företagsanpassat stöd som erbjuds för de som vill vara med och göra skillnad. 

Seminariet arrangeras av Inclusive Business Sweden inom projektet Inclusive Ventures som finansieras av VGR och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden i samarbete med RISE och Johanneberg Science Park.

Boka din biljett här!