Program

stora sociala företagsdagen logo

5 oktober 2021

DELAKTIGHET – HÅLLBARHET – DEMOKRATI

Ännu fler talare och seminarier publiceras löpande! Boka biljett här!

Årets konferens pågår mellan kl 09.00 och ca 15:00. Det går att ansluta till det digitala mötet redan kl 08.45.

kl. 09:00

Pass 1

Socialt företagande och den offentliga välfärden
Angela Fast Torstensson, Västra Götalandsregionen

Näringsministern om satsningar på socialt entreprenörskap
Ibrahim Baylan, Sveriges Näringsminister

Samhällsentreprenörskap för demokratisk delaktighet i utsatta områden
Madeleine Opira, A Million Minds

Den kollektiva intelligensen och vägen mot ett bättre samhälle, Sanna Ghotbi, Digidem Lab

EUs satsningar på EU:s satsningar på den sociala ekonomins företagande
Ariane Rodert, European Economic and Social Committee

Skala upp sociala innovationer
Nickilina Heikkilä, Inkludera

kl. 11:00

Pass 3

Plats på scen för det sociala bokningsbolaget
Erik Dahlström & Anna Bergman, Bunkern Bokar

Kom igång med effektmätningen!
Angelica Lindblad & Petra de Boer, Vägen ut! kooperativen

Hur möjliggör vi finansiering till fler sociala företag?
Maria Flock Åhlander, vd Ekobanken

Den digitala vägen mot ett friskare samhälle
William Nimbs & Dennis Axelsson, Piffl

Kooperation i full ekonomisk blom
Petter Skogar, vd på Fremia

Prisutdelning: Årets arbetsintegrerande sociala företag

kl. 12:00

Lunch

Samhällsentreprenörskap för demokratisk delaktighet i utsatta områden

Madeleine Opira, A Million Minds

Madeleine Opira berättar om sitt arbete för att stärka ungas egenmakt och framtidstro och hur det sociala företaget hon grundat, A Million Minds, verkar som en katalysator för förändring. Genom att satsa på ungas rättigheter och utbildning vill Madeleine bidra till en mer nyanserad bild av miljonprogrammets förorter, ökad demokratisk delaktighet och framtidens entreprenörer. Madeleine har blivit utsedd till en av Sveriges framtida mäktigaste personer och är författare till boken Generation Integration.

Programpunkten publiceras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

lars lööw

Hur skapas de bästa jobben? De sociala företagen och Arbetsförmedlingens uppdrag

Lars Lööw, överdirektör på Arbetsförmedlingen

Arbetslöshet är en komplex samhällsutmaning och en grund för utanförskap. Hur får civilsamhället utrymme i Arbetsförmedlingens reformerade uppdrag? Hur kan sociala företag vara en nyckel till inkludering, stärkt egenmakt och mer än bara arbetstillfällen? Vi välkomnar Arbetsförmedlingens överdirektör till Stora Sociala Företagsdagen.

Den kollektiva intelligensen och vägen mot ett bättre samhälle

Sanna Ghotbi, delägare av Digidem Lab

Hur ska de med minst makt kunna medbestämma i utvecklingen mot ett bättre samhälle? Sanna Ghotbi är medgrundare till det oberoende och kooperativt ägda demokratilabbet Digidem Lab som tror på att aktivera den kollektiva intelligensen för att ta fram nya lösningar. De utvecklar fysiska och digitala verktyg och metoder för att särskilt nå underrepresenterade grupper. Som expert på medborgarinkludering har Sanna jobbat med städer som Göteborg, Botkyrka, New York och Chicago.

EU:s satsningar på den sociala ekonomins företagande

Ariane Rodert, vice President Group III, European Economic and Social Committee

Vi får en uppdatering kring vad som händer inom EU Social Business Initiative – EU:s satsningar på socialt företagande – och vad det ger för möjligheter för oss i Sverige. Ariane Rodert har lång erfarenhet som sakkunnig inom civilsamhälle, demokrati, social innovation, idéburet företagande och socialpolitik. På Stora Sociala Företagsdagen medverkar hon också i ett panelsamtal om civilsamhällets bidrag till Sveriges välfärd.

ibrahim baylan

Näringsministern om satsningar på socialt entreprenörskap

Ibrahim Baylan, Näringsminister

Sveriges näringsminister ger oss regeringens syn socialt entreprenörskap och näringslivets roll i arbetet med att möta vår tids största samhällsutmaningar. Hur kommer hans departement satsa på företagande som främjar inkludering och demokrati? Vi välkomnar Ibrahim Baylan till Stora Sociala Företagsdagen!

Röster från Rinkeby

Yalla Rinkeby

Vi får höra röster från kvinnokooperativet Yalla Rinkeby som driver cateringföretag där de verkar för att ge utrikes födda kvinnor ökade förutsättningar till arbete och förbättrad livskvalitet. Med stort hjärta och stark gemenskap hjälper de kvinnor som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden så att de kan närma sig arbetsmarknaden och på sikt bli självförsörjande.

Socialt företagande och den offentliga välfärden

Angela Fast Torstensson, Västra Götalandsregionen

Som en öppning på dagen får vi höra mer om Västra Götalandsregionens samverkan och affärer med sociala företag och om samhällsentreprenörskapets roll i regionen. Angela är ordförande i Sociala ekonomins råd i Västra Götaland (SER), ledamot i det Europeiska nätverket REVES samt ledamot i Regionfullmäktige och Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen.

Den digitala vägen mot ett friskare samhälle

William Nimbs & Dennis Axelsson, Piffl

Nya digitala tjänsten Piffl har hittat ett smart sätt att främja kollaborativ konsumtion genom att låta invånare hyra och dela på utrustning för utomhusaktiviteter. Allt för att minska engångskonsumtion och inspirera friskare samhällen. Skaparna av Piffl kommer till Stora Sociala Företagsdagen och berättar om sina tankar om framtiden för delningsekonomin.

Maria Flock Åhlander ekobanken

Hur möjliggör vi finansiering till fler sociala företag?

Maria Flock Åhlander, vd Ekobanken

När andra banker säger nej lyckas Ekobanken finansiera företag och verksamheter som skapar sociala värden. Vad är det som den kooperativa och medlemsägda banken gör annorlunda? Vad kan sociala företag göra för att bygga upp en tryggare ekonomi och finns det verkligen en svensk Social Finance Market? Maria Flock Åhlander är med oss i direktsändning och leder även ett seminarium som går ännu djupare in i frågan.

Kooperation i full ekonomisk blom

Petter Skogar, vd på Fremia

När svenskarnas vision om framtiden allt mer handlar om samhällsnytta och hållbarhet så ökar deras intresse för kooperativa företag. Fremias vd Petter Skogar talar om en affärsmodell som levererar bäst när det verkligen gäller, trots en hel del fördomar. Det finns kraft i att göra affärer tillsammans!

Plats på scen för det sociala bokningsbolaget

Erik Dahlström & Anna Bergman, Bunkern Bokar

Bokningsbolaget Bunkern Bokar startar upp ett socialt företag i nära samarbete med Göteborgs musikscen inom jazz och blues. Det skapar arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättningar och fler spelningar för lokala artister. Win-win helt enkelt! Vi får följa med på deras första musikfestival.

Digitalt driv mot egenmakt över maten

Albin Ponnert, Local Food Nodes

Local Food Nodes har prisats av FN som en av världens mest framsynta e-handelslösningar. De visar hur en kooperativ digital plattform kan bygga på allas lika möjligheter och samtidigt främja social utveckling, ekonomisk bärighet för lokala odlare och ökad självförsörjning. Vi välkomnar grundaren Albin Ponnert till Stora Sociala Företagsdagen!

Skala upp sociala innovationer

Nickilina Heikkilä, Inkludera

Hur kan sociala innovationer få större spridning och skalas upp genom samverkan med offentlig sektor? Tillsammans med Nickilina Heikkilä från Inkludera får vi möta entreprenörer som lyckats och vad som gjorde det möjligt.

Dom Fläckfria

Musik från Rockbandet Dom Fläckfria

“Vi som inte alltid var bäst i klassen har nu ett band ihop”. Så beskriver rockbandet Dom fläckfria sig. En del av det sociala företaget Street Business som utvecklar nya produkter och tjänster för att hemlösa personer ska få stärkt självförtroende och ökade möjligheter till egen försörjning. När Dom fläckfria spelar är det på riktigt.

Kom igång med effektmätningen!

Angelica Lindblad & Petra de Boer, Vägen ut! kooperativen

Sociala företag har mycket att vinna på att mäta och kommunicera sin samhällsnytta, men hur svårt behöver det vara att komma igång och vilken nivå ska man lägga sig? Vägen ut! kooperativen delar med sig av ovärderlig erfarenhet och ger oss en crash course i effektmätning.

lena lago

Den viktiga förändringen – som ingen efterfrågar

Lena Lago, Basta!

Så kan det offentliga beställa social samhällsförändring! Finns det faktiskt viktigare saker än att människor kommer i studier eller arbete? Tillsammans med Lena Lago tittar vi närmare på den konflikt som finns mellan vad som gör störst skillnad i människors liv och vad svenska myndigheter efterfrågar.

Framgångsrik samhällsutveckling och fler affärer med sociala företag

Åsa Bengtsson, Sveriges kommuner och regioner

Sveriges kommuner och regioner står inför stora samhällsutmaningar och enorma kompetensförsörjning. SKR arbetar just nu tillsammans med tolv kommuner för att skapa hållbara samverkansstrukturer och fler affärer mellan kommuner och sociala företag – allt för en framgångsrik samhällsutveckling och en mer inkluderande arbetsmarknad.

Så lyfter vi arbetsintegrerande sociala företag!

Ulrica Persson, ordförande Skoopi
Anna Ytell, verksamhet Hushållsfixarna

Som intresseorganisation för de arbetsintegrerande sociala företagen arbetar Skoopi för att stödja, utveckla och lyfta de sociala företagen. Det är just det som det pågående arbetet med ASF Lyfter syftar till, där man jobbar i bred samverkan med andra viktiga aktörer. För att synliggöra de arbetsintegrerande sociala företagen, den samhällsnytta de genererar och underlätta för fler affärer, tex med det offentliga, ideella och privata aktörer, kommer Skoopi lansera den nya ASF Listan. Sist men inte minst delar Skoopi ut sitt årliga pris till Årets ASF, i samarbete med Anna Ytell, verksamhetschef för ASF företaget Hushållsfixarna i Hudiksvall, som fick priset förra året. 

lars lööw

PANELSAMTAL

Hur kan civilsamhället bli en mer aktiv del av Sveriges välfärd?

Moderator: Gordon Hahn, Coompanion Sverige
Lars Lööw, överdirektör på Arbetsförmedlingen
Ulrica Persson, ordförande, Skoopi
Peter Erickson, ABF Stockholm

Årets seminarier

Så skapar vi fler affärer för arbetsintegrerande sociala företag

Ulrica Persson, ordförande Skoopi

I det här seminariet berättar vi hur vi genom nya ASF Listan vill bidra till fler affärer för arbetsintegrerande sociala företag (ASF) samt bjuder in till samtal om hur vi kan få fler ASF att lyfta. Vi berättar om satsningarna och samverkan genom ESF projektet ASF Lyfter, samt bjuder in till samtal om vår framtagna definition om vad ett ASF är. Vi vill också berätta mer om hur arbetet med nya ASF listan ser ut.

Seminariet hålls kl 13:00 – 13:45

Våga utforska nya marknader för socialt entreprenörskap – och gör skillnad!

Annika Kjellgren, Inclusive Business Sweden

Få nya perspektiv på hur socialt entreprenörskap kan växa genom framtidens snabbast växande marknader och hur hållbara lösningar kan skapa tillväxtpotential och hållbar förändring. Dessutom kommer du att få mer information om Inclusive Business Swedens Accelerator och möjligheter att söka. Acceleratorn är öppen för företag inom VGR som önskar skapa och skala positiv impact i snabbt växande utvecklingsmarknader. Acceleratorn är finansierad av VGR och ERUF – i partnerskap med RISE och Johanneberg Science Park.

Seminariet hålls kl 13:00 – 13:45

Hur skapas hållbar samverkansstruktur för fler affärer mellan det offentliga och den sociala ekonomin?

Åsa Bengtsson, SKR, projektledare Utvecklingsnätverk sociala företag
Ronney Olsson, SKR, processtödjare Utvecklingsnätverk sociala företag
Hillevi Funck, Utvecklingsledare social hållbarhet, Mölndal
Linda Melander, Tierp, Näringslivssamordnare, Tierp

SKR berättar om satsningen på samverkan mellan kommuner och sociala företag, och ger råd från sin nya handbok “Ny väg till innovativa välfärdslösningar”. Vi möter också två kommuner som berättar hur de skapar hållbara samverkansstrukturer med aktörer inom civilsamhälle och social ekonomi.

Seminariet pågår kl 13:00 – 13:45

Svensk social finance market – vad finns och vad saknas?

Ylva Lundkvist Fridh, vd Mikrofonden Sverige
Lena Eriksson Åshuvud, vice ordförande JAK Medlemsbank
Filip Olsok, Impact Invest
Maria Flock Åhlander, vd Ekobanken

För att fler sociala företag ska kunna starta och växa behöver det finnas tillgång till finansiering i alla skeden. Vad finns idag och vad saknas?

Seminariet pågår kl 14:00 – 14:45

Återbruk – en av flera affärsmöjligheter för socialt företagande?

Eva Ternegren, Coompanion
Stina Moberg, Mölndals stad
Lasse Persson, vd K2C
Samuel Grahn, Samordningsförbundet i Halland
Susanne Robertsson, Social Trade

Hur kan sociala företag bidra till kommunens hållbarhetsarbete och delta i upphandlingar? Vi får exempel från hur Mölndals stad samverkar med sociala företag och lär oss vad tjänstekoncessioner är. Möt företaget K2C som skapar affärer genom återbruk och reparation av cyklar. Vi får också höra hur sociala företag har gått samman för att lättare kunna svara på upphandlingar genom Social Trade.

Seminariet pågår kl 14:00 – 14:45

Workshop: Kom igång med effektmätningen!

Angelica Lindblad & Petra de Boer, Vägen ut! kooperativen
Annica Johansson, Effektfullt

Hör om utvecklingen av den nya standarden för effektmätning och ta del av tips och erfarenheter kring hur ni kan komma igång med effektmätningen och synliggöra den samhällsnytta ni bidrar till.

Seminariet pågår kl 14:00 – 14:45

Hur får vi tryggare ekonomi i sociala företag?

Helen Curry, verksamhetsledare Mikrofonden Uppsala
Maria Flock Åhlander, vd Ekobanken
Thomas Hedin, Tierps Kretsloppsservice
Anna Olsson, verksamhetsledare Coompanion Uppsala

Hur kan vi skapa förutsättningar för att fortsätta växa och utveckla verksamheten? Vad krävs och hur gör vi för att få finansiering när vi vill starta eller utveckla ett socialt företag?

Seminariet pågår kl 13:00 – 13:45

louise ramberg

Kartlägg samhällsnyttan – Social Economy Canvas

Louise Ramberg, Coompanion Uppsala

Nu kan sociala företag och föreningar kartlägga sin verksamhet utifrån hållbarhet och samhällsnytta. Coompanion Uppsala redogör för metoden Social Economy Canvas och hur den kan vara till nytta för er! I seminariet får vi se hur en aktörs- och flödeskarta skulle kunna se ut men också vad ni som kommun kan göra för att stötta det sociala företagandet.

Seminariet pågår kl 13:00 – 13:45

Hur blir vi ett arbetsintegrerande socialt företag?

Anna Ytell, Skoopi
Lena Carlbom, Skoopi

Många organisationer och socialt inriktade företag undrar hur de kan utvecklas och bli arbetsintegrerande sociala företag, här får vi veta hur. Skoopi delar med sig av sina bästa tips och idéer!

Seminariet hålls kl 14:00 – 14:45

Ännu fler programpunkter presenteras löpande! Boka biljett!

Förra årets program

kl. 09:00-12.30 Livesändning från Göteborg (delta på plats eller digitalt)
kl. 13:30-15:00 Digitala seminarier

Här hittar ni årets talare och årets seminarier på #SSF2020! Årets huvudtema är Innovation – Investment – Impact. Tider för talarna läggs ut inom kort!

I år har vi tagit steget och blivit digitala för att hjälpa till att minska smittspridningen. Du kan antingen välja att följa med via din dator, surfplatta eller mobil, eller att delta i en mindre grupp vid vår direktsändning från Gothenburg Film Studios.

I alla biljetter ingår huvudprogrammet och alla seminarier på eftermiddagen. Ni väljer helt fritt vilket seminarium ni vill följa!

Inledning

Helena Holmberg

Helena Holmberg, vice ordförande i regionutvecklingsnämnden VGR, öppnar årets konferens tillsammans med våra moderatorer.

Stora IKEA och det lilla sociala företaget

Ann-Sofie Gunnarsson, IKEA

ann-sofie gunnarsson stora sociala företagsdagen

Kunden får något unikt med sig från butiken och någon annans liv blir förändrat. Ann-Sofie Gunnarsson ger oss en inblick i hur ett av världens största företag arbetar med social hållbarhet. Hennes team på IKEA har ett nära samarbete med lokala hantverkare, människor som lever ett mer utsatt liv än de flesta som handlar i varuhuset. Nu skapar de helt nya handgjorda textilprodukter av material som annars skulle kastas bort och får samtidigt en chans till försörjning, integration och en mer jämställd plats i samhället.

”Vi är inte där för att hjälpa, vi är där för att samarbeta — att vara en affärspartner”, säger hon.

Ann-Sofie Gunnarsson är Partnerships & Development Leader för socialt entreprenörskap på IKEA of Sweden.

Marias väg till jobb och en bättre framtid

Maria Gunnarsson, Returum

Vi får höra Maria Gunnarssons inspirerande resa tillbaka från ett liv i missbruk och tid i fängelse, till anställning på ett socialt företag. Vi får också chansen att ta del av hennes vision om att förändra systemet för att ännu fler ska få samma chans.

Regeringen möter de sociala företagen

Lena Micko, Sveriges civilminister

Civilministern ger sin syn på Regeringens arbete, bland annat inom upphandlingsområdet. Hur kan vi öka sysselsättningen genom satsningar på socialt företagande och reserverad upphandling?

Passa på att ställa era frågor till Civilministern!

Kan en svensk fond för sociala företag bli verklighet?

Sven Bartilsson, Coompanion

sven bartilsson stora sociala företagsdagen

Vi behöver fler investerare för att nya sociala företag ska kunna växa fram i Sverige. I länder som Italien och Frankrike har kooperativa företag framgångsrikt byggt upp investeringsfonder med hjälp av sina medlemmar. De har i sin tur attraherat både privata investerare och offentliga medel. Skulle det fungera i Sverige och hur når vi dit?

Sven Bartilsson är senior konsult på Coompanion och leder just nu arbetet med att ta fram en investeringsfond som är inriktad på nya, digitala kooperativ.

Check also the seminar in english “Investing in community based enterprises” at 13:30. With Hanan El-YoussefCliff Southcombe, Jason Wiener, Frederic Camberlin.

Affärerna som gör störst samhällsnytta

Tove Nordström, Social Entrepreneurship Forum

tove nordström

Hur kan företag skapa samhällsnytta genom att göra affärer med varandra? Möt Tove Nordström, som är ny jurymedlem för priset Nyttigaste Affären och även leder Social Entrepreneurship Forums arbete med att stärka samarbetet mellan sociala företag och det traditionella näringslivet.

Nyttigaste Affären är ett pris som varje år delas ut till företag som genom ett affärssamarbete till exempel bidrar till minskad klimatpåverkan eller skapar jobb åt personer långt från arbetsmarknaden.

Kooperation år 2030

Petra Pilawa, Svensk Kooperation

Hur kommer händelser i världen att forma hur kooperativa företag ser ut år 2030? Svensk Kooperation har låtit Kairos Future spana in i framtiden. Vad kom de fram till?

Ligger kooperation i tiden nu och kommer det fortfarande att vara lika relevant för nästa generation? Vad tänker unga kring den kooperativa företagsformen?

I ett spännande samtal presenterar Petra Pilawa, verksamhetsledare på Svensk Kooperation en ny rapport om kooperation 2030.

Prisutdelning till Årets arbetsintegrerande sociala företag

Ulrica Persson, SKOOPI

Vilket ASF har förtjänat att hyllas extra mycket i år? Vi välkomnar tillbaka de sociala företagens intresseorganisation SKOOPI, och deras nya ordförande Ulrica Persson.

Vi firar 100 år med svensk demokrati

Lars Göran Andersson, ordförande i Coompanion Göteborgsregionen

Vi vill uppmärksamma 100-årsfirande av demokratin i Sverige och gör som många andra runt om i landet har gjort – undertecknar demokratideklarationen! Coompanion Göteborgsregionens ordförande Lars Göran Andersson, som också är vd för HSB Göteborg, skriver under.

De sociala företagens betydelse för svensk demokrati

Peter Örn, regeringens demokratikommitté

Hur kan företagande vara ett sätt att förhindra att människor hamnar utanför hela samhällsbygget? Och varför är det så viktigt för vår demokrati? Delaktighet i sociala och kooperativa företag kan vara en viktig pusselbit för att människor ska känna sig delaktiga i samhället och den demokratiska processen. Vi välkomnar Peter Örn som leder arbetet med regeringens demokratikommitté till Stora Sociala Företagsdagen!

Social Impact Investment in Europe

Jan Svensson, Coompanion & Mikrofonden

Hur ser sociala investeringar ut i Europa, vilka är aktörerna, vilka är kunderna, på vilka sätt görs dessa investeringar? Jan Svensson ger oss en utblick på kontinenten inför eftermiddagens seminarium om Impact Investment.

Det ska vara lätt att handla rätt

Hanna Katarina Nyroos, Västra Götalandsregionen

Upphandlingar för tiotals miljarder kronor och tusentals leverantörer. Kan regionen handla av sociala företag? Måste regionen handla av sociala företag? Hör mer om hur Västra Götalandsregionen försöker bli en smartare konsument.

Hanna Katarina Nyroos arbetar med social ekonomi, samhällsentreprenörskap och sociala företag på Västra Götalandsregionen.

Framtiden för socialt företagande i Sverige

Rebecka Hinn & Eva Carlsson, Tillväxtverket

Regeringens strategi för socialt företagande fyller tre år. Hur ser egentligen framtiden ut för ett växande socialt företagande i Sverige? Tillväxtverket ger oss de viktigaste lärdomarna från de senaste åren och berättar hur alla kan jobba vidare tillsammans framöver.

eva carlsson

Rebecka och Eva har jobbat med Tillväxtverkets insatser för socialt företagande de senaste åren. De har ett brett nätverk och kunskap om utvecklingen runt om i landet.

Passa på att boka din biljett redan nu!

Seminarier på Stora Sociala Företagsdagen

I år kommer du kunna välja fritt från en hel rad digitala seminarier! Ingen föranmälan krävs (endast för CSR Västsveriges seminarium om värdekedjan).

Seminariepasset pågår kl 13:30-15 eftermiddagen efter huvudprogrammet.

Lärdomar i arbetet med socialt företagande
Investing in community based enterprises
Svenska på jobbet
Investing for impact
Vattna eller vissna – om vikten av samarbete!
Privat, personlig och professionell – att använda egenerfarenheten i arbetet
Att leda olikheter – bättre ledarskap i mångfald
Hurra vad vi är bra! Hur vet vi det?
Byggemenskaper och social hållbarhet
Hur hållbara banker bidrar till social impact

Lärdomar i arbetet med socialt företagande

Västra Götalandsregionen har drivit frågorna om socialt företagande under många år, nu senast i projektet KRAFT som avslutas under hösten. I det här seminariet berättar projektledarna om de viktigaste lärdomarna och vad de ser ligger framför dem.

Seminarieledare: Elizabeth George & Hanna Katarina Nyroos, Västra Götalandsregionen, Diana Ghinea, Coompanion

Investing in community based enterprises

Med några internationella exempel kommer vi att undersöka och lära oss mer om finansiering av företag som förblir ägda av sina medlemmar oavsett om dessa är kunder, investerare eller anställda. Hur kan ett företag använda den så kallade Fair Shares modellen för att balansera makt mellan investerare, anställda och kunder.
(OBS! Seminariet kommer till stor del hållas på engelska)

With some international cases and experiences we will at this seminar explore how to finance enterprises that remains in the control of the members, either they are customers, users or workers. How can a multistakeholder model balance the power between investors, workers and customers. In Sweden Coompanion and Svensk kooperation tries to use the new legal opportunity with “investing members” in cooperatives. International we have seen rise of models as Fair Shares explore ways to distribute power and profit in new and more in tune with sustainable development.

Seminarieledare: Sven Bartilsson, Coompanion. With international guests:

Cliff Southcombe, Director Social enterprise International and Co-founder of Fair Shares Association and a founder of the UK social enterprises movement.

Hanan El-Youssef,  formerly the Director of Strategy at the International Co-operative Alliance (ICA) where she also coordinated the work of the ICA’s Blue Ribbon Commission on Co-operative Capital. She is now Principal Consultant, Strategic Programming at the International Centre for Co-operative Management of Saint Mary’s University.

Jason Wiener. A cooperative, social enterprise and new economy attorney in US involved in several interesting cooperatives as Drivers Seat, Stocksy and Savvy. Jason has experience with alternative and non-liqudity based venture financing.

Frederic Camberlin, director Scale up fund, Belgium and of La Brasserie Cooperative de la Lesse. Scale up Fund have experiences as impact investor in the multistake-holder co-operative Färm, with 16 bio stores in Belgium.

Svenska på jobbet

Hur skapar vi en språkutvecklande arbetsmiljö? Hur kan handledare och kollegor på sociala företag stötta medarbetare som lär sig svenska? Välkommen att ta del av metodmaterialet Svenska på jobbet och få med dig konkreta tips, verktyg och inspiration för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

Seminarieledare: Randi Myhre, Nour Al Mouselly & Tarek Kasha, Forum Skill

Investing for impact

Clémentine Blazy & Jan Svensson

clementine blazy

SEMINARIUM Allt fler investerare får upp ögonen för så kallad impact investing. Det är investeringar som inte bara ger finansiell avkastning utan också skapar positiv och mätbar social nytta. Men vilka är det egentligen som investerar i Europa och vad letar de efter? Om hur en stor medlemsägda aktör i Frankrike, France Active, arbetar med sociala investeringar, hur de som investerare tänker, hur man mäter impact

jan svensson

Vi får en direktrapport från den europeiska marknaden av Clémentine Blazy, tidigare från non-profit-organisationen France Active och Jan Svensson från Mikrofonden Väst.

Vattna eller vissna – om vikten av samarbete!

Hur kan arbetsintegrerande sociala företag växa sig starkare genom att samverka? Bosse Blideman från SKOOPI berättar om Konsortieprojektets erfarenheter och samtalar med David Wallenberg (Sociala företag i Jönköpings län) och Thintin Strandman (Safir i Roslagen).

Seminarieledare: Bosse Blideman

Privat, personlig och professionell – att använda egenerfarenheten i arbetet

Hur kan jag vara professionell i min arbetsroll och samtidigt dela med mig av mina egna erfarenheter? Hur håller jag distans utan att tappa empatin? I en workshop med Vägen ut! kooperativen får ni prova på delar ur den populära utbildningen där de tydliggör förhållningssätt, roller och gränsdragningar i arbetet med att stödja och vägleda människor.

Seminarieledare: Alexandra Nagorka, ansvarig för arbetsträning & karriärstöd Vägen ut! kooperativen

Att leda olikheter – bättre ledarskap i mångfald

Ett smakprov på utbildningen som är en del i Vägen ut! kooperativens ledarskapsprogram. Till våra arbetsplatser kommer människor med olika typer av arbetshinder: fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, erfarenhet av missbruk/kriminalitet, stressrelaterade sjukdomstillstånd och språksvårigheter. Denna mångfald bidrar till en mer inkluderande företagskultur med större kreativitet och innovation. Men det ställer höga krav på dig som ledare.

Seminarieledare: Gunilla Klingensjö, vice VD Vägen ut! kooperativen

Hurra vad vi är bra! Hur vet vi det?

Förväntningar och krav på att kunna visa vilken nytta sociala insatser gör kommer både från myndigheter och från andra intressenter – till exempel kunder till arbetsintegrerande sociala företag. Att tydligt kunna visa vilka framsteg människor gör och vilken samhällsnytta företaget bidrar med, tillsammans med en ökad förståelse för vad som fungerar och inte fungerar – ger stolthet och möjligheter att utvecklas.

Seminarieledare: Alexandra Nagorka, ansvarig för arbetsträning & karriärstöd hos Vägen ut! kooperativen

Byggemenskaper och social hållbarhet

Hur kan vi lösa bostadsbehoven och samtidigt skapa sociala värden. Vad innebär företeelsen byggemenskaper, vad är drivkraften och hur gör man? Här bjuds på konkreta exempel, erfarenheter kring olika byggprocesser samt info om stöd och resurser.

Seminarieledare: Ingrid Westerfors, Eva Ternegren och Louise Edqvist Lendefors. Coompanion

Hur hållbara banker bidrar till social impact

Ekobanken, som är medlem i Global Alliance for Banking on Values, arbetar med att skapa social impact genom sin utlåning. Ekobankens idé är att ställa kapital till förfogande för den omställning som världen behöver nu och framöver, ekologiskt, socialt och kulturellt. Ekobanken vill medverka till ett finansiellt system där pengarna är till för människan. Det sker bl a genom att banken relaterar sin finansering till FNs globala hållbarhetsmål och att banken arbetar transparent och publicerar alla företag som har lån. En av Ekobankens målsättningar är att vara en naturlig samarbetspartner för den sociala ekonomin och det hållbara företagandet i Sverige. Därför finansierar vi verksamheter och projekt som är samhällsförnyande i bred mening, samtidigt som de har en sund ekonomi och organisation.

Seminarieledare: Maria Flock Åhlander VD Ekobanken och Kristoffer Lüthi styrelseordförande Ekobanken