stora sociala företagsdagen 10 år

Vi firar Stora Sociala Företagsdagens 10-årsjubileum med en stor internationell konferens i Göteborg. Social Economy 2023 samlar Europas tyngsta namn inom social ekonomi och socialt företagande för att diskutera framtidsfrågor och bygga vidare på förra årets möte i Bryssel.

Årets program lyfter Sociala Företag och de frågor som är viktiga för dess fortsatta utveckling med en bredd av talare, exempel och teman kring arbetsintegrerande socialt företagande, socialt entreprenörskap och social ekonomi.

Läs mer om årets konferens och se programmet på den officiella webbsidan!