Årets utställare

Intresserad av att ställa ut? Prata med Petra Ivarsson, tel 031-744 01 60.

Utställare 2018

Arbetsgivarföreningen KFO

Creare hantverk

forum SKILL

Friskhuset Mitt med Skoopi Västernorrland

Fryshuset

GF Sak – Göteborgs Förenade Sociala Arbetskooperativ

Gårdstensbostäder

Hela Människan Sverige

Karriär-Kraft

Knopster

Lotusmodellen Sverige

SKOOPI

Mamas Retro

Mashallahgruppen

MIkrofonden Väst

Miljöbron

Multimedium

My Dream Now

Possibilitas

Tråd&Trade

Vägen ut! kooperativen 

Ågrenska