De vill utrota elfattigdomen

hannaGenom Trines egen crowdfundingplattform kan privatpersoner, i till exempel Sverige, investera för att stödja olika solcellsprojekt i länder där eltillgången är skral. Hanna Lindquist kommer till Stora sociala företagsdagen och berättar mer!

Idag saknar drygt 1,2 miljarder människor i världen tillgång till elektricitet.

Tillgång till el är viktigt för bland annat ekonomisk tillväxt, hälsa och säkerhet och därför finns det knutet till det sjunde målet bland FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

anna-customer-matero-zambia-jpg

Anna i Zambia får elektricitet till bostaden genom solcellspanelen.

Detta mål handlar just om att säkra tillgång till pålitlig, hållbar och modern energi till ett överkomligt pris. Här kan man läsa att målet är att alla länder ska säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster senast år 2030.

Trine försöker möta utmaningen genom en egen crowdfundingsajt som gör det möjligt för privatpersoner i till exempel Sverige att finansiera lokala solcellsentreprenörer i länder som haft dålig tillgång till el.

solar-fishing-light-jinja-uganda

Solcellsdrivet ljus för fiske i Uganda

Hanna Lindquist är kommunikationsansvarig på Trine kommer till Stora sociala företagsdagen för att berätta om sin inställning “profit with purpose”  “alltså vinst med ett högre syfte” och hur Trine använder crowdfunding  för att möta FN:s 17:e globala mål.