Röstånga – bygden som äger

Här driver  byborna ett gemensamt företag för att utveckla bygden. Helhetssyn, samarbete och kommersiell utveckling i bygdens tjänst – det är grundsynen som fått hjulen att rulla och människorna att trivas i Röstånga.

stationenI Röstånga är helhetssyn och samarbete ledstjärnor.  Det är lika viktigt att träna knattarna i fotboll som att arrangera konserter på Stationshuset.  Att bykärnan är snygg och att det finns en affär och en fin hembygdsgård, liksom bra skola och ett välkomnande klimat – allt är lika viktigt och eftersom det hänger ihop behövs samarbete.

Röstångabygden ligger i Svalövs kommun i Skåne. För knappt tio år sedan startades den ideella föreningen Röstånga Tillsammans för att samla engagemanget hos såväl föreningar som invånare. Arbetet fick stöd av LEADER och blev livskraftigt. På den ideella föreningens hemsida kan man idag boka både fruktpress och bygdebuss.

nils_phillipsUtifrån föreningen har Röstånga därefter startat ett lokalt aktiebolag som ska ha samma syfte men vara en kommersiell plattform för utveckling för att skapa arbetstillfällen och kunna investera i bygden.

– Vi tänkte att om vi inte själva vill satsa eller investera i bygden, hur kan vi då begära att andra skall göra det, säger Nils Phillips, ordförande i såväl den idéella föreningen som Röstånga utvecklings AB (svb)

Genom köp av bygdeaktier i utvecklingsaktiebolaget (med särskild vinstbegränsning) kan företag, föreningar och privatpersoner investera i bygden. Idag har Röstånga fått inflyttning av nya bybor nya idéer utvecklas ständigt – i form av företag och projekt.

Sommaren 2017 har man mobiliserat omkring 1,3 miljoner kronor i eget kapital och  äger sju fastigheter tillsammans – kommersiella lokaler som Restaurang Stationshuset och ett ölbryggeri samt lägenheter till privatuthyrning.

Några av dessa har restaurerats med nyanlända, som samtidigt  välkomnas till bygden och nya företag uppstår i mötet med lokala entreprenörer.

– För oss har det varit lyckat att kombinera den sociala mobiliseringen med en finansiell, kommersiell plattform – som båda jobbar för samma mål som är ett hållbart lokalsamhälle som kan stå och utvecklas på egna ben, säger Nils Philipps
ordförande för Röstånga Utvecklings AB (svb).