Behöver våra sociala och miljömässiga utmaningar en Nelson Mandela?

Bild på Göran CarstedtVilket ledarskap behövs för att skapa en hållbar framtid? Göran Carstedt ger oss perspektiven i både det lilla och det stora.
Vi är mycket glada över att kunna välkomna Göran Carstedt som inledningstalare under rubriken En hållbar framtid – vår tids största ledarskapsutmaning.

Han har såväl de globala företagens perspektiv som hur vi tillsammans ska vilja, våga och kunna välja att ta fighten för de globala målen här och nu. Vad krävs egentligen av framtidens ledarskap och hur omsätter vi det nu?

För Göran Carstedt är det inte främmande att tala om det nära – vår inre motivation – parat med stora globala företag och ledarskapets – både i det lilla och det stora – betydelse för en hållbar framtid.

Göran Carstedt är ekonomie doktor och en internationellt erkänd expert inom ledarskap och hållbarhet.  Med bakgrund från flera ledande befattningar inom näringslivet, bland annat inom Volvo och IKEA och i organisationer som Naturliga Steget, Society for Organizational Learning och Clinton Climate Initiative, har han en gedigen kunskap om företagande, ledarskap, globala frågor och hållbarhet. Till mars 2017 innehade han Assar Gabrielssons gästprofessur i tillämpad företagsledning på Handelshögskolan i Göteborg.

Framtidens nyckelkompetens – att vara sektorsöverskridare

malin-tillmarHar du den nya nyckelkompetensen? En kompetens som kommer att behövas i allt högre grad, för att möta både sociala och miljömässiga utmaningar. Den handlar om att kunna arbeta tvärsektoriellt och förstå såväl offentlig sektor, som ideell sektor och företagande – och få ihop nya lösningar i samarbete.

Framtiden kräver nya former av organisering för att möta såväl sociala som miljömässiga utmaningar. Kanske är det just du som tjänsteman inom Arbetsförmedlingen som intresserar dig för sociala företag och du som arbetar på ett socialt företag med bakgrund i det offentliga som har framtidens mest attraktiva kompetens i framtidens organisationer?

Eller du från näringslivet, som gör affärer med sociala företag och går i bräschen för en företagskultur som handlar om att axla en större samhällsroll än att bara tjäna pengar?

Eller alla ni som förstår både ideell och offentlig sektor samt företagande och kan skapa nya lösningar med krafter från alla sektorer?

Malin Tillmar kommer att reflektera kring en  ny nyckelkompetens och varför den behövs. Vad är utmaningarna och förutsättningarna för samarbete mellan sektorerna? Och hur förvärvar man en nyckelkompetens. Det blir igenkänning för många i publiken och en förhoppningsvis en ökad förståelse för vad som händer när de olika sektorernas logikerna möter varandra.

Malin Tillmar är professor i entreprenörskap vid Linnéuniveritetet och Linköpings universitet Hon forskar om förändring av organisationer, och förutsättningar för entreprenörskap i olika typer av organisationer – inte minst när de olika sektorerna i samhället behöver samarbeta för att ge bästa förutsättningar för nya lösningar.

Tillmar ingår också i ledningsgruppen för HELIX, ett femårigt forskningsprogram finansierat av Vinnova, som fokuserar hållbar utveckling i organisationer. Den röda tråden i forskningen är att utveckla kunskap om hur goda arbetsvillkor i termer av lärande, hälsa och jämställdhet kan kombineras med effektivitet och innovationsförmåga.
Läs mer här om HELIX.
Läs mer här om Malin Tillmar

Öl mot människohandel

ulf_stenerhag_beskHan är företagsledaren som tycker att företag ska vara drivande i samhällsförändringen.

– Företagande  kan inte längre handla om att bara tjäna pengar säger Ulf Stenehag, grundare av Not for sale ale. Företag kan och bör istället bli drivande i samhällsförändringen. De har resurser och kreativitet som kan nyttjas för att möta våra utmaningar – både socialt och miljömässigt.

Därför grundade han företaget Not for sale ale nu producerar öl i Sverige, Uganda och Nederländerna bland annat.

Syftet med Not for sale ale är att bekämpa slavliknande förhållanden runt om i världen. Idag räknar man med att 48 miljoner människor lever under sådana förhållanden.

Restauranger, producenter och leverantörer av Not for sale ale får betalt precis som vanligt men 100 % av vinsten i företaget investeras i verksamheter som arbetar mot slavliknande villkor och det skapar jobb i regioner som behöver fler jobb.

Det budskapsbärande namnet tar också med sig samtalet om slavliknande förhållanden in på pubar och restauranger och kanske är det minst lika viktigt – att möta en konsument i  Sverige – som funderar en extra gång kring hur till exempel kläderna hen bär har producerats.

På Stora sociala företagsdagen får du ta del av storyn bakom Not for sale ale  och Ulf Stenerhags tankar om företagande och samhällsförändring.

Ulf är civilingenjören som också jobbat som kompositör. Hans arbete präglas av värderingsbaserat ledarskap. Ulf har lång erfarenhet av att leda internationella värderingsbaserade tillväxtföretag och har lett flera förändringsprojekt inom företagskultur och socialt ansvarstagande. Han representerar en ny generation företagsledare som förmår integrera olika målsättningar på helt nya sätt. Hans “slogan” Don’t take it business, it’s only personal är ett sätt att uttrycka att business inte är något vid sidan av mänskligheten.

Välkommen till femte året av Stora sociala företagsdagen! Vi ses den 13 september i Göteborg. Läs mer här och anmäl dig!

 

Innovation som folkrörelse

charlotte-lorentz-hjorth-300x300Ju fler kockar desto bättre soppa, säger man på Krinova och tussar ihop lokala matproducenter med nya skåningar för att skapa nya produkter.

Att få med fler i skapande av innovation är en viktig del på Krinova, den inkubator och science park som ägs av Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad. Dels samarbetar man mycket med lokala matproducenter i Skåne och dels involveras nya skåningar från andra länder i nytänkande kring livsmedelsproduktion.

– Ju fler kockar desto bättre soppa, säger Charlotte Lorentz Hjorth, VD på Krinova, och berättar om  Radikal mat där Krinova får livsmedelsförädlande företag att samarbeta med människor från hela världen som nu bor i Sverige och som ingår i Krinovas internationella kompetenspool.

– Just för att Högskolan Kristianstad inte har fokus på tekniska ämnen har öppen och utmaningsdriven innovation varit viktiga utgångspunkter för riggandet av nya innovationssprojekt säger Charlotte Lorentz Hjorth. Profilområde för Krinova är mat/miljö/hälsa, men alla – studenter, forskare, uppfinnare, innovatörer, entreprenörer, företag och organisationer– är välkomna. De erbjuds ett skräddarsytt utvecklings- och innovationsstöd för att kunna vara med och bidra till att tillväxt och utveckling skapas.

Kommer  ansatsen – att arbeta med innovation som folkrörelse – att placera Skåne i topp vad gäller innovationer?  Hör Charlotte Lorentz Hjorth, VD Krinova, berätta på Stora sociala företagsdagen 2017.

Röstånga – bygden som äger

Här driver  byborna ett gemensamt företag för att utveckla bygden. Helhetssyn, samarbete och kommersiell utveckling i bygdens tjänst – det är grundsynen som fått hjulen att rulla och människorna att trivas i Röstånga.

stationenI Röstånga är helhetssyn och samarbete ledstjärnor.  Det är lika viktigt att träna knattarna i fotboll som att arrangera konserter på Stationshuset.  Att bykärnan är snygg och att det finns en affär och en fin hembygdsgård, liksom bra skola och ett välkomnande klimat – allt är lika viktigt och eftersom det hänger ihop behövs samarbete.

Röstångabygden ligger i Svalövs kommun i Skåne. För knappt tio år sedan startades den ideella föreningen Röstånga Tillsammans för att samla engagemanget hos såväl föreningar som invånare. Arbetet fick stöd av LEADER och blev livskraftigt. På den ideella föreningens hemsida kan man idag boka både fruktpress och bygdebuss.

nils_phillipsUtifrån föreningen har Röstånga därefter startat ett lokalt aktiebolag som ska ha samma syfte men vara en kommersiell plattform för utveckling för att skapa arbetstillfällen och kunna investera i bygden.

– Vi tänkte att om vi inte själva vill satsa eller investera i bygden, hur kan vi då begära att andra skall göra det, säger Nils Phillips, ordförande i såväl den idéella föreningen som Röstånga utvecklings AB (svb)

Genom köp av bygdeaktier i utvecklingsaktiebolaget (med särskild vinstbegränsning) kan företag, föreningar och privatpersoner investera i bygden. Idag har Röstånga fått inflyttning av nya bybor nya idéer utvecklas ständigt – i form av företag och projekt.

Sommaren 2017 har man mobiliserat omkring 1,3 miljoner kronor i eget kapital och  äger sju fastigheter tillsammans – kommersiella lokaler som Restaurang Stationshuset och ett ölbryggeri samt lägenheter till privatuthyrning.

Några av dessa har restaurerats med nyanlända, som samtidigt  välkomnas till bygden och nya företag uppstår i mötet med lokala entreprenörer.

– För oss har det varit lyckat att kombinera den sociala mobiliseringen med en finansiell, kommersiell plattform – som båda jobbar för samma mål som är ett hållbart lokalsamhälle som kan stå och utvecklas på egna ben, säger Nils Philipps
ordförande för Röstånga Utvecklings AB (svb).

Det växer på Clarion Hotel Post

Martin Wiholm

Martin Wiholm

Att kunna servera gästerna på hotellet egenproducerade grönsaker är en kvalitet i sig. Att det också skapar jobb och minskar transporterna i staden – är några ytterligare vinster med takodlingen på Hotel Post.

Grundarna av Kajodlingen, Jonas Lindh och William Bailey ville bevisa att det går att odla i stadsnära och kunna leva på det. Staden har många outnyttjade ytor och om dessa kan odlas skapas jobb, transporter kan minskas och grönsakerna kan levereras purfärska.
Kajodlarna har, som namnet antyder, en odling nära vattnet i Göteborg, men också nu en på taket på Clarion Hotel Post, vid Centralstationen i Göteborg.

– Att gästerna ser odlingarna från sina hotellrum och sen grönsakerna från dem dyka upp på frukostbuffén, på deras middagstallrik i restaurangen eller som garnityr på drinken i baren ger oss ett starkt mervärde, säger Martin Wiholm Food & Beverage Manager, Clarion Hotel Post.

Att använda taket var inte ett svårt beslut fortsätter Martin Wiholm:

– Taket var en outnyttjad yta. Att odla på detta hållbara sätt och samtidigt få arbeta med egenproducerade råvaror i sina restauranger och barer är som en dröm.

Också Kajodlarna är nöjda med samarbetet.
– Närheten mellan kock och gröda och samarbete mellan kock och bonde tror vi stenhårt på. Kocken har då ytterligare kontroll över råvarorna –  inte bara att de produceras schysst – utan också vad som produceras. Det gör att vi också vet att vi får avsättning för våra produkter, säger William Bailey.

Kajodlarna är inte ute efter att ha ett monopol på odling i Göteborg utan vill inspirera till fler odlingar:

– Mycket mer mat borde kunna produceras stadsnära. Fördelarna är så många och med vår odling på Hotel Posts tak kan vi visa att det går. Vi är mer än glada över att kunna arbeta efter dessa principer och bidra till den här utvecklingen, säger William Bailey.

Förutom att Martin Wiholm och William Bailey berättar om sitt samarbete, för alla på Stora sociala företagsdagen finns det också möjlighet för 20 personer att under workshoptimman  få en  visning av odlingen på Hotel Posts tak .

Se film om tankarna bakom Kajodlarna här!

kajodlingenfilm

 

CSR Västsveriges ordförande presenterar nyttigt pris

Susann Dutt, ordförande i CSR Västsverige, kommer till Stora sociala företagsdagen för att presentera priset Nyttigaste Affären – och förstås hålla utkik efter nyttiga affärer.

2017 ska priset Nyttigaste Affären utses för tredje gången.
Priset, som du kan nominera  till belönar en affärsrelation. Pristagarna är alltid minst två. I en relation är man ju alltid flera. Åtminstone en av aktörerna drivs demokratiskt, med samhällsnytta som drivkraft.

Initiativtagarna till  priset – HSB Göteborg – vill synliggöra och inspirera fler att använda sina vanliga affärer för att skapa en hållbar värld.

Värdarna för årets pris är HSB Göteborg och kommunikationsbyrån Spoon. Juryn består, förutom av HSB:s VD LarsGöran Andersson och Kontorschefen på Spoon, Malin Bernhardsson även av vice VD för Business Region Göteborg Eva-Lena Albihn, verksamhetsledare på Coompanion Sven Bartilsson och Susann Dutt som är kvalitetschef och hållbarhetsspecialist på Göteborgs Hamn. I det här sammanhanget representerar Susann Dutt dock CSR Västsverige där hon är ordförande.

– CSR Västsveriges vision är en region där alla verksamheter tar ansvar och gör skillnad för världen! Att då uppmärksamma de företag som genom sina affärer tar ett socialt och miljömässigt ansvar är för mig ett utmärkt sätt att inspirera andra företag och sprida ringar på vattnet, säger Susann Dutt.

– Som ordförande för Sveriges största sektorsöverskridande nätverk för samhällsansvar och hållbar utveckling, känns det både självklart och viktigt att vara engagerad i juryn för Nyttigaste Affären, avslutar Susann Dutt.

Läs mer om Nyttigaste Affären här!

De vill utrota elfattigdomen

hannaGenom Trines egen crowdfundingplattform kan privatpersoner, i till exempel Sverige, investera för att stödja olika solcellsprojekt i länder där eltillgången är skral. Hanna Lindquist kommer till Stora sociala företagsdagen och berättar mer!

Idag saknar drygt 1,2 miljarder människor i världen tillgång till elektricitet.

Tillgång till el är viktigt för bland annat ekonomisk tillväxt, hälsa och säkerhet och därför finns det knutet till det sjunde målet bland FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

anna-customer-matero-zambia-jpg

Anna i Zambia får elektricitet till bostaden genom solcellspanelen.

Detta mål handlar just om att säkra tillgång till pålitlig, hållbar och modern energi till ett överkomligt pris. Här kan man läsa att målet är att alla länder ska säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster senast år 2030.

Trine försöker möta utmaningen genom en egen crowdfundingsajt som gör det möjligt för privatpersoner i till exempel Sverige att finansiera lokala solcellsentreprenörer i länder som haft dålig tillgång till el.

solar-fishing-light-jinja-uganda

Solcellsdrivet ljus för fiske i Uganda

Hanna Lindquist är kommunikationsansvarig på Trine kommer till Stora sociala företagsdagen för att berätta om sin inställning “profit with purpose”  “alltså vinst med ett högre syfte” och hur Trine använder crowdfunding  för att möta FN:s 17:e globala mål.

Blir det fler sociala affärer med ny lag och ny myndighet?

inger_ek_besk_lowVilka förväntningar kan sociala företag ha på ny lagstiftning och en ny myndighet som har som uppgift att främja hållbar upphandling?  Generaldirektören för den nya Upphandlingsmyndigheten Inger Ek medverkar vid Stora sociala företagsdagen.

Varje år gör offentlig sektor inköp för nära 1000 miljarder kronor. Drygt 600 av dessa sker inom ramen för Lagen om offentlig upphandling. Hur lagen tillämpas kan alltså ha mycket stor betydelse för inte minst små och medelstora företag.

Vi är därför väldigt glada för att kunna välkomna Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten till Stora sociala företagsdagen.

Upphandlingsmyndigheten är en ny statlig myndighet som ska verka för en rättssäker, effektiv och socialt och miljömässigt hållbar upphandling. De ska spridda kunskap verktyg och metoder för att skapa en hållbar framtid. Myndigheten ska också verka för att fler små och medelstora företag ska delta i upphandlingar.

Den 1/1 i år började en ny lagstiftning om offentlig upphandling att gälla. Den gör det bland annat möjligt att tillämpa sociala kontrakt och riktade upphandlingar, vilket skulle kunna underlätta för sociala företag.

Inger Ek var tidigare VD för Upphandlingsbolaget i Göteborg och bidrog till flera viktiga steg i att underlätta för fler aktörer som deltog i stadens upphandlingar. Med nationell horisont, en ny lagstiftning och erfarenhet av henne i Göteborg ser vi fram emot att höra henne ge en bild av möjligheten till mer affärer för socialt företagande på Stora sociala företagsdagen.

Lokalt engagemang blev till sociala affärer

carina_hanssonAtt vilja handla och vara engagerad lokalt blev Estrellas ingång till affärer med sociala företag.

Ingångarna till affärer med sociala företag är olika. När Estrellas försäljningschef för två år sedan medverkade vid Stora sociala företagsdagen tillstod han att de inte vetat att Lärjeåns kafé och trädgårdar, som de köpte konferenstjänster av, var ett socialt företag.  Det stod klart för honom den dagen han tillfrågades om att medverka.

– Att verksamheten fanns i närområdet, höll god kvalitet och till ett vettigt pris, var det som gjorde att vi började handla av Lärje, berättade Patrik Stockelid, som dock kunde konstatera att många – inte bara Estrella och Vägen ut! blev vinnare på att ha affärer ihop.

Två år senare välkomnar vi nu Estrellas VD, Carina Hanson till Stora sociala företagsdagen och ser fram emot att höra henne berätta om hur affärerna med bland annat Lärjeåns kafé och trädgårdar fortsatt – och vilka spår det satt hos Estrella. Efter några års erfarenhet av att anlita ett socialt företag som leverantör vet vi att fler kan lära och inspireras av Estrellas erfarenheter.

Carina Hanson medverkar vid Stora sociala företagsdagen, 13 september på Post Hotel Clarion i Göteborg.