Hittade sitt tålamod på den långa resan

allmir_portrattAtt starta hotell är en lång resa som kräver investeringar och människor som orkar hålla i och hålla ut. Allmir Gavazaj har upptäckt att han hade tålamodet och nu är han den första bland deltagarna som anställts när hotellet öppnade portarna i juli.

I januari förra året startade en entreprenörsutbildning för ett 20-tal långtidsarbetslösa för att starta ett hotell som socialt företag. En handfull personer från ursprungsgruppen har hängt med hela vägen och finns fortfarande i verksamheten när äntligen Hotel Le Mat Jonsereds fabriker öppnade i juli.

Resan har gått över sökande av lämplig lokal, förhandlingar med fastighetsägare, byggande av hotellet i kulturhistoriskt intressanta Jonsereds fabriker och allt annat som händer med en grupp som inte säkert kan veta hur målet ska nås. Förutom utbildning och praktik har gruppen fått pröva sin förmåga tillsammans genom att driva pop up café och lunchrestaurang.

Den första anställningen av deltagare skedde under sommaren och det var Allmir Gavazaj som erbjöds detta jobb. Det innebar att han nu istället för försörjningsstöd får avtalsenlig lön.

Allmir Gavazaj har gjort flera insikter under sin resa mot anställning och han säger:

– Man ska utmana sig själv och ha tålamod. Jag har lärt mig det om mig själv – att jag har tålamod.

Behöver våra sociala och miljömässiga utmaningar en Nelson Mandela?

Bild på Göran CarstedtVilket ledarskap behövs för att skapa en hållbar framtid? Göran Carstedt ger oss perspektiven i både det lilla och det stora.
Vi är mycket glada över att kunna välkomna Göran Carstedt som inledningstalare under rubriken En hållbar framtid – vår tids största ledarskapsutmaning.

Han har såväl de globala företagens perspektiv som hur vi tillsammans ska vilja, våga och kunna välja att ta fighten för de globala målen här och nu. Vad krävs egentligen av framtidens ledarskap och hur omsätter vi det nu?

För Göran Carstedt är det inte främmande att tala om det nära – vår inre motivation – parat med stora globala företag och ledarskapets – både i det lilla och det stora – betydelse för en hållbar framtid.

Göran Carstedt är ekonomie doktor och en internationellt erkänd expert inom ledarskap och hållbarhet.  Med bakgrund från flera ledande befattningar inom näringslivet, bland annat inom Volvo och IKEA och i organisationer som Naturliga Steget, Society for Organizational Learning och Clinton Climate Initiative, har han en gedigen kunskap om företagande, ledarskap, globala frågor och hållbarhet. Till mars 2017 innehade han Assar Gabrielssons gästprofessur i tillämpad företagsledning på Handelshögskolan i Göteborg.

Framtidens nyckelkompetens – att vara sektorsöverskridare

malin-tillmarHar du den nya nyckelkompetensen? En kompetens som kommer att behövas i allt högre grad, för att möta både sociala och miljömässiga utmaningar. Den handlar om att kunna arbeta tvärsektoriellt och förstå såväl offentlig sektor, som ideell sektor och företagande – och få ihop nya lösningar i samarbete.

Framtiden kräver nya former av organisering för att möta såväl sociala som miljömässiga utmaningar. Kanske är det just du som tjänsteman inom Arbetsförmedlingen som intresserar dig för sociala företag och du som arbetar på ett socialt företag med bakgrund i det offentliga som har framtidens mest attraktiva kompetens i framtidens organisationer?

Eller du från näringslivet, som gör affärer med sociala företag och går i bräschen för en företagskultur som handlar om att axla en större samhällsroll än att bara tjäna pengar?

Eller alla ni som förstår både ideell och offentlig sektor samt företagande och kan skapa nya lösningar med krafter från alla sektorer?

Malin Tillmar kommer att reflektera kring en  ny nyckelkompetens och varför den behövs. Vad är utmaningarna och förutsättningarna för samarbete mellan sektorerna? Och hur förvärvar man en nyckelkompetens. Det blir igenkänning för många i publiken och en förhoppningsvis en ökad förståelse för vad som händer när de olika sektorernas logikerna möter varandra.

Malin Tillmar är professor i entreprenörskap vid Linnéuniveritetet och Linköpings universitet Hon forskar om förändring av organisationer, och förutsättningar för entreprenörskap i olika typer av organisationer – inte minst när de olika sektorerna i samhället behöver samarbeta för att ge bästa förutsättningar för nya lösningar.

Tillmar ingår också i ledningsgruppen för HELIX, ett femårigt forskningsprogram finansierat av Vinnova, som fokuserar hållbar utveckling i organisationer. Den röda tråden i forskningen är att utveckla kunskap om hur goda arbetsvillkor i termer av lärande, hälsa och jämställdhet kan kombineras med effektivitet och innovationsförmåga.
Läs mer här om HELIX.
Läs mer här om Malin Tillmar

Röstånga – bygden som äger

Här driver  byborna ett gemensamt företag för att utveckla bygden. Helhetssyn, samarbete och kommersiell utveckling i bygdens tjänst – det är grundsynen som fått hjulen att rulla och människorna att trivas i Röstånga.

stationenI Röstånga är helhetssyn och samarbete ledstjärnor.  Det är lika viktigt att träna knattarna i fotboll som att arrangera konserter på Stationshuset.  Att bykärnan är snygg och att det finns en affär och en fin hembygdsgård, liksom bra skola och ett välkomnande klimat – allt är lika viktigt och eftersom det hänger ihop behövs samarbete.

Röstångabygden ligger i Svalövs kommun i Skåne. För knappt tio år sedan startades den ideella föreningen Röstånga Tillsammans för att samla engagemanget hos såväl föreningar som invånare. Arbetet fick stöd av LEADER och blev livskraftigt. På den ideella föreningens hemsida kan man idag boka både fruktpress och bygdebuss.

nils_phillipsUtifrån föreningen har Röstånga därefter startat ett lokalt aktiebolag som ska ha samma syfte men vara en kommersiell plattform för utveckling för att skapa arbetstillfällen och kunna investera i bygden.

– Vi tänkte att om vi inte själva vill satsa eller investera i bygden, hur kan vi då begära att andra skall göra det, säger Nils Phillips, ordförande i såväl den idéella föreningen som Röstånga utvecklings AB (svb)

Genom köp av bygdeaktier i utvecklingsaktiebolaget (med särskild vinstbegränsning) kan företag, föreningar och privatpersoner investera i bygden. Idag har Röstånga fått inflyttning av nya bybor nya idéer utvecklas ständigt – i form av företag och projekt.

Sommaren 2017 har man mobiliserat omkring 1,3 miljoner kronor i eget kapital och  äger sju fastigheter tillsammans – kommersiella lokaler som Restaurang Stationshuset och ett ölbryggeri samt lägenheter till privatuthyrning.

Några av dessa har restaurerats med nyanlända, som samtidigt  välkomnas till bygden och nya företag uppstår i mötet med lokala entreprenörer.

– För oss har det varit lyckat att kombinera den sociala mobiliseringen med en finansiell, kommersiell plattform – som båda jobbar för samma mål som är ett hållbart lokalsamhälle som kan stå och utvecklas på egna ben, säger Nils Philipps
ordförande för Röstånga Utvecklings AB (svb).

Det växer på Clarion Hotel Post

Martin Wiholm

Martin Wiholm

Att kunna servera gästerna på hotellet egenproducerade grönsaker är en kvalitet i sig. Att det också skapar jobb och minskar transporterna i staden – är några ytterligare vinster med takodlingen på Hotel Post.

Grundarna av Kajodlingen, Jonas Lindh och William Bailey ville bevisa att det går att odla i stadsnära och kunna leva på det. Staden har många outnyttjade ytor och om dessa kan odlas skapas jobb, transporter kan minskas och grönsakerna kan levereras purfärska.
Kajodlarna har, som namnet antyder, en odling nära vattnet i Göteborg, men också nu en på taket på Clarion Hotel Post, vid Centralstationen i Göteborg.

– Att gästerna ser odlingarna från sina hotellrum och sen grönsakerna från dem dyka upp på frukostbuffén, på deras middagstallrik i restaurangen eller som garnityr på drinken i baren ger oss ett starkt mervärde, säger Martin Wiholm Food & Beverage Manager, Clarion Hotel Post.

Att använda taket var inte ett svårt beslut fortsätter Martin Wiholm:

– Taket var en outnyttjad yta. Att odla på detta hållbara sätt och samtidigt få arbeta med egenproducerade råvaror i sina restauranger och barer är som en dröm.

Också Kajodlarna är nöjda med samarbetet.
– Närheten mellan kock och gröda och samarbete mellan kock och bonde tror vi stenhårt på. Kocken har då ytterligare kontroll över råvarorna –  inte bara att de produceras schysst – utan också vad som produceras. Det gör att vi också vet att vi får avsättning för våra produkter, säger William Bailey.

Kajodlarna är inte ute efter att ha ett monopol på odling i Göteborg utan vill inspirera till fler odlingar:

– Mycket mer mat borde kunna produceras stadsnära. Fördelarna är så många och med vår odling på Hotel Posts tak kan vi visa att det går. Vi är mer än glada över att kunna arbeta efter dessa principer och bidra till den här utvecklingen, säger William Bailey.

Förutom att Martin Wiholm och William Bailey berättar om sitt samarbete, för alla på Stora sociala företagsdagen finns det också möjlighet för 20 personer att under workshoptimman  få en  visning av odlingen på Hotel Posts tak .

Se film om tankarna bakom Kajodlarna här!

kajodlingenfilm

 

De vill utrota elfattigdomen

hannaGenom Trines egen crowdfundingplattform kan privatpersoner, i till exempel Sverige, investera för att stödja olika solcellsprojekt i länder där eltillgången är skral. Hanna Lindquist kommer till Stora sociala företagsdagen och berättar mer!

Idag saknar drygt 1,2 miljarder människor i världen tillgång till elektricitet.

Tillgång till el är viktigt för bland annat ekonomisk tillväxt, hälsa och säkerhet och därför finns det knutet till det sjunde målet bland FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

anna-customer-matero-zambia-jpg

Anna i Zambia får elektricitet till bostaden genom solcellspanelen.

Detta mål handlar just om att säkra tillgång till pålitlig, hållbar och modern energi till ett överkomligt pris. Här kan man läsa att målet är att alla länder ska säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster senast år 2030.

Trine försöker möta utmaningen genom en egen crowdfundingsajt som gör det möjligt för privatpersoner i till exempel Sverige att finansiera lokala solcellsentreprenörer i länder som haft dålig tillgång till el.

solar-fishing-light-jinja-uganda

Solcellsdrivet ljus för fiske i Uganda

Hanna Lindquist är kommunikationsansvarig på Trine kommer till Stora sociala företagsdagen för att berätta om sin inställning “profit with purpose”  “alltså vinst med ett högre syfte” och hur Trine använder crowdfunding  för att möta FN:s 17:e globala mål.

Lokalt engagemang blev till sociala affärer

carina_hanssonAtt vilja handla och vara engagerad lokalt blev Estrellas ingång till affärer med sociala företag.

Ingångarna till affärer med sociala företag är olika. När Estrellas försäljningschef för två år sedan medverkade vid Stora sociala företagsdagen tillstod han att de inte vetat att Lärjeåns kafé och trädgårdar, som de köpte konferenstjänster av, var ett socialt företag.  Det stod klart för honom den dagen han tillfrågades om att medverka.

– Att verksamheten fanns i närområdet, höll god kvalitet och till ett vettigt pris, var det som gjorde att vi började handla av Lärje, berättade Patrik Stockelid, som dock kunde konstatera att många – inte bara Estrella och Vägen ut! blev vinnare på att ha affärer ihop.

Två år senare välkomnar vi nu Estrellas VD, Carina Hanson till Stora sociala företagsdagen och ser fram emot att höra henne berätta om hur affärerna med bland annat Lärjeåns kafé och trädgårdar fortsatt – och vilka spår det satt hos Estrella. Efter några års erfarenhet av att anlita ett socialt företag som leverantör vet vi att fler kan lära och inspireras av Estrellas erfarenheter.

Carina Hanson medverkar vid Stora sociala företagsdagen, 13 september på Post Hotel Clarion i Göteborg.