Stora sociala företagsdagen 2016

Business for inclusion 2.0

Sociala företag skapar jobb, hållbara samhällen och lokalt engagemang genom sina affärer. När du väljer dem som leverantör är du med och skapar ett samhälle där resurser, både mänskliga och miljömässiga, används på ett uthålligt sätt. Att handla det som ändå skulle handlas men på ett medvetet sätt gör socialt ansvar till en del av er ordinarie verksamhet. Uppdateringen till 2.0 innebär att vi i några av programpunkterna vill synliggöra hur socialt företagande och social innovation kan bidra till jobb och lokal utveckling inte minst genom tillvaratagande av resurser hos personer som varit kort tid i Sverige.

Inspireras av entreprenörer som gjort resan! Hör företag som tagit steget och ställt om sina inköp och samarbeten för en bättre framtid! Ta del av

ett stort utbud av varor och tjänster för att hitta din organisations väg in i ”Business for inclusion 2.0”.Bild1