Socialt företagande – en mänsklig rättighet? Valbart seminarium

Petra PressAllt fler är överens om att offentlig sektor inte kan stänga utanförskapet på egen hand, lika lite som den kan lösa de utmaningar som uppkommit i kölvattnet av flyktingkrisen. Svaret på nästa stora samhällsutmaning kan sammanfattas i två ord: Sektorsöverskridande samverkan. Ett exempel på detta kan vara ett partnerskap mellan kommunen och frivilligorganisationer för att möta behovet av logi för hemlösa. Ett sådant partnerskap kallas idéburet offentligt partnerskap (IOP). Dessa IOP används också allt oftare för arbetsintegrerande sociala företag.

Se  en kort animerad film  om sociala företag hur dessa kopplas till mänskliga rättigheter och hur kommuner t ex kan arbeta praktiskt, till exempel genom IOP och diskutera hur denna kunskap skulle kunna användas hos er.

Petra Flaum, Baseline consulting, som gjort filmen och arbetat för Lunds kommun med mänskliga rättigheter, leder workshopen.

(Petra Flaum medverkar både i scenprogrammet och med denna workshop under Stora sociala freötagsdagen)

Tillbaka till Stora sociala företagsdagen!

Nyttigaste Affären på Stora sociala företagsdagen

n_a_logotyp_svart liten

Stora sociala företagsdagen – Sveriges största event för socialt företagande vimlar av nyttiga affärer.

Att använda sina affärer för att ta ansvar socialt och miljömässigt ansvar är något som HSB Göteborg och kommunikationsbyrån Spoon vill uppmuntra. Som värdar till priset Nyttigaste affären välkomnar de nu nomineringar. Nominera på denna länk eller lämna din nominering på Stora sociala företagsdagen!

Nyttigaste affären ska gå till en relation, där ett företag handlar av ett socialt företag för att skapa både social och ekonomisk nytta. 2015 års pris gick till hotell Gothia Towers i Göteborg och Räddningsmissionen. De belönades sedan Gothia Towers valt Räddningsmissionens verksamhet Björlanda prästgård som leverantör av grönsaker, äppelmust och vakteläg

ebba_westerberg_058

Ebba Westerberg tar emot din nominering

g. Här kan du se ett klipp om denna lönande relation!

 

I programmet på Sociala företagsdagen kommer det att vimla av exempel som du kan inspireras av,  till exempel samarbetet mellan Göteborgsrestaurangen Mr P. och Vägen ut! kooperativen, Skanskas affärer med Stadskupan och Stena Fastigheter i Malmö som anlitar Gemenskapernas kooperativ för att driva restaurang och reception.

Var med och sprid ringar på vattnet så att fler uppmuntras till nyttiga affärer! Nominera dina kandidater senast 30 september här!

 

 

Sociala företag – en integrationsmotor

Sociala företag kan fylla tomrummet mellan SFI och arbetsmarknaden. Ta del av sociala företags erfarenheter av integration  – både det som funkat och det som fungerat mindre bra.

vaggerydUnder år 2015 har fler än 150 000 människor, varav 30 000 är ensamkommande barn sökt asyl i Sverige. Alla dessa individer söker trygghet och vill bygga upp sitt liv igen. Vi måste hjälpas åt i arbetet med mottagandet för att på ett bra sätt välkomna alla som nu kommit till Sverige och ge dem de förutsättningar som behövs för att kunna rota sig.

De offentliga förvaltningarna har ett stort ansvar i detta arbete men det civila samhället, till exempel arbetsintegrerande sociala företag, är på många sätt direkt avgörande för att de nyanlända ska känna ett innanförskap i det svenska samhället.

Som nyanländ i Sverige är det svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Språket, ofullständig skolgång och okunskap om hur det svenska samhället fungerar är några orsaker. Här är arbetsintegrerande sociala företag en resurs, vi fyller tomrummet mellan skolan/SFI och arbetsmarknaden.

Arbetsintegrerande sociala företag rustar individer för ett framtida arbetsliv genom företagande och individuell utveckling. Vi stärker individernas självförtroende genom att de får arbetsmeriter, utvecklar kompetenser, använder svenska språket och lär sig om hur det svenska samhället fungerar.

Ebba Sällström från Tanke och handling och Nilla Helgesson från Skyddsvärnet ger under dagens workshop exempel på verksamheter inom arbetsintegrerande sociala företag som är integrationsfrämjande samt om lyckade och mindre lyckade satsningar och dess resultat.

Läs mer på  Vi-HUBB eller Skyddsvärnet

Till Stora sociala företagsdagen

miranda Lindström och Seija Asp

Miranda Lindström och Seija Asp Foto: Sarah Olsson

 

 

En av Sveriges största rappare till Stora sociala företagsdagen

vicvemHan glömmer inte, säger, Victor Hultin, alias Vic Vem, hur det var när han inte var den firade artist han är idag. Bakom sig har han en bergochdalbana som började i ett medelklasshem men som passerat både boende  på gatan, på institutioner, via såväl drogberoende som universitetsstudier.

– Det är självklart, säger Victor Hultin, att när jag  letar leverantörer, för att till exempel trycka upp t-shirts, då ska detta göras på ett sätt som ger fler chansen att få arbete och ta sig ur svårigheter.

Många av Vic Vems lyssnare har vänstersympatier. I sina texter berättar han om samhällets misslyckanden och orimliga krav på att passa in och vår benägenhet att försöka sortera varandra i fack istället för att möta varandra med förutsättningslös kärlek. Han har också tagit stark ställning mot rasism. Hans mest visade klipp på You Tube, ”Fuck en svensk tiger” har över 200 000 visningar men har provocerat många nättroll.

Han vänder sig dock mot många vänstersympatisörers förakt för företag.

– Det är inte så svartvitt, säger poeten och rapparen Vic Vem. I den typ av ekonomi vi lever idag är företagande ett viktigt sätt att förändra.  Systemet är skevt, men vi måste börja där vi står. Att skapa jobb för varandra och ta oss upp genom att bygga våra egna verksamheter känns som en viktig väg. Därför handlar jag helst med sociala företag och stötta det de gör som är att ge en ny chans i livet till folk vars kapacitet och kunskap ofta förbises av samhället. Jag har fått lite mer inflytande än innan och försöker använda det till att öppna dörrar.

Lyssna till Vic Vem på Stora sociala företagsdagen, 5 september 2016!

Här kan du lyssna på Vic Vem på YouTube!

Ylva Johansson till Stora sociala företagsdagen

ylvajohansson-150x200Två ministrar kommer till Stora sociala företagsdagen 2016

”Gröna jobb”, ”enkla jobb” och ”snabbspår” – är begrepp som vi hört en tid.

Vilken roll har sociala företag i att skapa ett innovativt och inkluderande Sverige?

Om dessa företag är viktiga – hur främjar regeringens politik i så fall dessa företag?  Det är några av de frågor vi hoppas arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson vill svara på när hon medverkar vid Stora sociala företagsdagen 5 september i Göteborg.

Varje nyanländ har ett ljus som vi ska hitta

ntotook[1]

Michel Ntoto, grundare Mutcho

Hör Michel Ntoto från Mutcho, på Stora sociala företagsdagen om hur kraften hos varje nyanländ blir till lokalt kapital i Älvsbyn!

Älvsbyn, sex mil utanför Luleå, är ett samhälle som precis som många andra präglats av utflyttning och bristande framtidstro.  Sedan 2010 har 80 personer funnit en fristad i det lilla samhället.

Föreningen Mutcho, där flertalet har egna erfarenheter av komma ny till Sverige, spelar här en stor roll som brygga in i samhället.  Med fritidsaktiviteter,  inspiration till entreprenörskap, utbildning, metodmaterial, webb-tv och internationella projekt innebär detta inte bara hjälp till integration för nyanlända utan också en rejäl boost för bygden.

pic5[1]Nyckeln är att se vad människor vill och kan och utgå från detta när framtiden byggs i det nya landet. Michel Ntoto som grundade Mutcho säger:

– Varje nyanländ har ett ljus som vi ska hitta.

På Stora sociala företagsdagen berättar Michel Ntoto från Mutcho mer om hur kraften hos varje nyanländ blir till lokalt kapital i Älvsbyn genom många olika verksamheter – alltifrån boskola för nyanlända till kultur- och sportaktiviteter och stöd till entreprenörskap.

Läs mer om Mutcho här!

Läs mer Stora sociala företagsdagen här!

pic4[1]

 

Konceptet Mutcho

Muco Integration

pic2[1]

Arbetar för att vara ett komplement till en bättre integration i samhället och minska främlingsfientlighet genom till exempel boskola och samhällsinformation.

Bibehålla framtidstro och kreativitet bland nysvenskar, utveckla kompetens och träning för att ytterligare utveckla samarbeten, koncept mm

Muco Företag

Stöd till nyföretagares till projekt -och företagsidéer.

Muco Ungdom

Inspirera och stödja unga till att påverka samhällsutvecklingen och sin egen livssituation. Aktiviteter som after school, Saturday5, sport och kultur.

Muco Media

www.alvsbyn.tv är ett projekt som synliggör alla verksamhet som anordnas i Älvsbyn och kommuner i närheten.

1000 miljarder att göra skillnad med

ardalan-shekarabi-150x-200Den offentliga sektorn handlar varje år för nära 1000 miljarder.  De europeiska upphandlingsdirektiven syftar – inte bara till att de som handlar för de allmännas pengar ska göra detta på ett sparsamt sätt – utan också stödja EU:s mål om bland annat sysselsättning, minskad klimatpåverkan, minskad fattigdom och inkludering.

Hur ser detta ut i Sverige? Kommer den nya nationella upphandlingsstrategin, som presenterades 30 juni, att vara ett vassare verktyg som även här tar in ovanstående effekter i upphandlingen? Eller kommer vi att fortsätta se hur ”lägsta pris” väljs trots att andra alternativ skulle bättre skulle möta hållbarhetsmålen ovan?

På  Stora sociala företagsdagen kommer det offentligas affärer att vara ett tema. Dels medverkar civilminister Ardalan Shekarabi som har ansvar för dessa frågor som minister och dels kommer företrädare för upphandlings- /inköpsbolag att berätta om enkla sätt att förändra upphandlingar så att fler företag med social- och eller miljömässighet som främsta drivkraft kan medverka i upphandlingar. Idéburet Offentligt Parterskap (IOP) kommer också att vara ett tema då detta har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att istället för upphandling, ingå partnerskap med föreningar och kooperativ, istället för upphandling.

Louise Strand, inköpsdirektör Region Skåne, kommer till exempel att berätta hur de ser till att sociala företag blir upphandlade.

1000 miljarder kronor finns alltså att för att möta samhälleliga och miljömässiga utmaningar med.

Är socialt företagande en mänsklig rättighet?

Petra PressKan socialt företagande,  och då särskilt arbetsintegrerande sociala företag, vara  en del av kommuners och Arbetsförmedlingens arbete för mänsklig rättigheter? Ja, säger Petra Flaum och menar till och med att det är en skyldighet att underlätta för detta företagande.

Det är lätt att tro att mänskliga rättigheter bara är en utmaning för diktaturer och förtryckta långt ifrån vår egen tillvaro. Men mänskliga rättigheter är juridiskt bindande även för vår regering .

En av de mänskliga rättigheterna är rätten till arbete. Rätten till arbete innebär inte en ovillkorlig rätt till ett arbete, utan en skyldighet för staterna att vidta åtgärder som syftar till att avskaffa arbetslösheten.

Kan detta innebära att till exempel kommuner och Arbetsförmedlingen borde se det som sin skyldighet, att underlätta för sociala företag, som har detta syfte, genom att bland annat samverka med till exempel idéburen sektor och det privata näringslivet?

– Ja, så kan man absolut se det. Men detta väcker också frågor som hur vi ska säkra att en ökad samverkan mellan olika sektorer inte undergräver det offentligas välfärdsansvar, säger Petra Flaum och fortsätter:

– Både regeringen och SKL satsar nu stort på att implementera ett rättighetsbaserat förhållningssätt/ett rättighetsperspektiv – helt i linje med FN:s nya hållbarhetsmål – så frågan är inte om rättighetsperspektivet är här för att stanna utan att vi precis sett början på processen, säger Petra Flaum.

Petra Flaum, Baseline Consulting arbetar som hållbarhets- och implementeringsstrateg – med fokus på rättighetsperspektivet och metodutveckling. Petra Flaum kommer att att reda ut hur Arbetsintegrerande sociala företag kan vara en möjlighet för myndigheter att tillämpa ett rättighetsbaserat förhållningssätt/rättighetsperspektiv.
Petra Flaum, har nyligen genomfört en förstudie, finansierad av FINSAM Lund, om Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) på uppdrag av Lunds kommun. Förstudierapporten lanseras även i en komprimerad version i form av en animerad förklaringsfilm: `Arbetsintegrerande socialt företagande – Ansvars- & arbetsfördelning ur ett rättighetsperspektiv´. Filmen samfinansieras av Lunds kommun, FINSAM Lund och Region Skåne.

Petra Flaum är även författare till boken `Ansvar´ – en kritisk granskning av Sveriges riksdagsbundna hållbarhetspolitik: `Gemensamt ansvar – Sveriges Politik för Global Utveckling´ (PGU).
I PGU, Sveriges riktlinjer för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, befästs att införlivandet av mänskliga rättigheter bidrar till en ökad jämställdhet och jämlikhet samt minskad fattigdom. PGU ska vara styrande för hela regeringens politik –  inte bara bistånds- och utrikespolitiken.

Tillbaka till Stora sociala företagsdagen!

 

Rurban mobilisering – nyanlända, socialt företagande & samarbete i Röstånga

 20151222_113407Röstånga är det lilla Skånska samhället som fått flyttströmmarna att vända åter. Möt Röstånga Utvecklings AB som ger en hint om det moderna företagandets drivkrafter där engagemang både lokalt och globalt skapat ett attraktivt samhälle. 

Bilden av landsbygden är mångfacetterad och rymmer inte sällan motstridiga berättelser om riktningar i utvecklingen:

  • arbetslöshet kontra företagsamhet och en bubblande turismsektor,
  • avfolkning kontra inflyttning och utarmning av service kontra tillkomst av nya tjänster.

Landsbygden har i alla tider mobiliserat resurser och drivit utveckling där samhällen går samman och genom entreprenörskap vänt utmaningar till någonting positivt som skapar ökad tillväxt och sammanhållning.20151017_124216

Röstånga Utvecklings AB (svb) är ett exempel på att det går att bryta en negativ trend i en bygd. Inflyttningen leder till att kommunen bygger ny förskola och socialt företagande möjliggör att förfallna hus renoveras i samarbete med nyanlända – som också ger dem förutsättningar att stanna på orten. Hur kan vi följa Röstångas exempel? Delta i en diskussion kring hur vi kan bli bättre på att stimulera företagande vars drivkrafter är lokal utveckling.

Fredrik BjörkDetta valbara seminarium leds av Fredrik Björk, Mötesplats Social Innovation.

Medverkar gör:
  • Nils Phillips, Röstånga Utvecklings AB (svb)
  • Anna Haraldson Jensen, Röstånga Tillsammans och Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
  • Kerstin Hallenborg, Leader Skånes Ess
  • Helena Kurki, Innovationscenter för landsbygden.

Läs mer om Röstånga Utvecklings AB!